Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,16 prosentpoeng til 4,38 prosent. 

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,16 prosentpoeng til 4,38 prosent. Det er det høyeste nivået vi har registrert siden serien startet i desember 2013. Fastrenta på nye boliglån gikk ned med 0,09 prosentpoeng til 4,32 prosent i april, etter en økning med 0,28 prosentpoeng i mars. Fastrenta kan variere en del da det er lite lånevolum.

Rentene på utestående boliglån i alt har vært uendret på 4,23 prosent de siste 3 månedene. Flytrenta på utestående boliglån var omtrent uendret på 4,31 prosent, mens fastrenta økte med 0,02 prosentpoeng til 2,80 prosent. 

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økte renter på innskudd i alt

Renta på innskudd i alt økte med 0,02 prosentpoeng i april 2023 til 2,01 prosent. Renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng til 1,77 prosent., Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,03 prosentpoeng til 2,39 prosent i april 2023, det høyeste nivået vi har registrert i månedsstatistikken. 

Økning i NIBOR

Pengemarkedsrenten NIBOR var 3,85 prosent i april 2023, det høyeste nivået vi har registrert i månedsstatistikken. Det var 0,06 prosentpoeng høyere enn i mars 2023. NIBOR er bankenes interbank rente (Norwegian Interbank Offered Rate). Styringsrenten er nå på tilsvarende nivå som i 2011. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,10 prosentpoeng til 0,53 prosent. For utestående boliglån gikk utlånsmarginen ned med 0,06 prosentpoeng til 0,38 prosent. 

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak