Flytende rente på nye lån med pant i bolig til husholdninger økte med 0,22 prosentpoeng til 3,87 prosent. Fastrenta økte med 0,10 prosentpoeng til 4,85 prosent. Andelen nye boliglån med fast rente er svært lav og utgjør under en prosent av totalen. 

Tilsvarende økte flytende rente på utestående boliglån med 0,45 prosentpoeng til 3,84 prosent i november. Fastrenta var stabil på 2,68 prosent.

Styringsrenta ble satt opp med 0,25 prosentpoeng til 2,50 prosent den 3. november og med 0,25 prosentpoeng til 2,75 prosentpoeng den 15. desember . 

Figur 1. Husholdningenes renter på innskudd og utlån med pant i bolig. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økte innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt økte med 0,25 prosentpoeng i oktober til 1,60 prosent.  Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,22 prosentpoeng til 1,95 prosent, mens renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,25 prosentpoeng til 1,37 prosent.

Marginene

NIBOR er bankenes interbank rente (Norwegian Interbank Offered Rate). I november økte NIBOR med 0,19 prosentpoeng til 3,61 prosent. NIBOR var på det laveste nivået i juni 2021 med 0,20 prosent. NIBOR reflekterer endringer i styringsrenten og forventninger om renteutviklingen.

Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og NIBOR. Utlånsmarginen på nye boliglån fra banker og kredittforetak til husholdninger økte med 0,03 prosentpoeng til 0,27. For utestående boliglån økte utlånsmarginen med 0,24 prosentpoeng til 0,17 prosent. Marginene kan variere en del fra måned til måned ved større renteendringer samt at det også tar tid for bankene å endre rentene. Merk at i disse beregningene er rentene på nye utlån beregnet som et gjennomsnitt av rentene på nye lån i måneden, mens det for NIBOR er benyttet siste observasjon i måneden.

Innskuddsmarginen er differansen mellom NIBOR og renten på innskudd. Innskuddsmarginen falt med 0,06 prosentpoeng til 2,01 prosent. 

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak