Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte renta med 0,11 prosentpoeng til 3,99 prosent.  Det er det høyeste nivå vi har registrert siden serien startet i desember 2013.

Flytrenta på nye lån med pant i bolig økte med 0,12 prosentpoeng til 3,99 prosent mens fastrenta på nye boliglån gikk ned med 0,35 prosentpoeng til 4,50 prosent i desember. Merk at andelen fast rente er mindre enn 1 prosent. 

Rentene på utestående boliglån i alt økte med 0,21 prosentpoeng til 3,99 prosent. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,22 prosentpoeng til 4,06 mens fastrenta økte med 0,03 prosentpoeng til 2,71 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Økte innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt økte med 0,09 prosentpoeng i desember 2022 til 1,69 prosent. Størst var økningen på renta for innskudd fra husholdninger som økte med 0,14 prosentpoeng til 1,51 prosent, mens renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,03 prosentpoeng til 1,98 prosent. Siden oktober 2021 har renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak vært høyere enn renta på innskudd fra husholdninger, mens den tidligere var lavere.

Nedgang i NIBOR

Pengemarkedsrenten NIBOR gikk ned med 0,26 prosentpoeng i desember til 3,35 prosent. NIBOR er bankenes interbank rente (Norwegian Interbank Offered Rate). Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,37 prosentpoeng til 0,64, mens for utestående boliglån økte den med 0,47 prosentpoeng til 0,64 prosent. 

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Økte utlåns- og innskuddsrenter i totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på utestående totale lån med pant i bolig til husholdninger fra banker og kredittforetak var 4,03 prosent i totaltellingen og 3,99 prosent for utvalget i desember 2022. Renter på innskudd fra husholdninger var 1,58 prosent for totaltellingen i desember og 1,51 prosent for utvalget. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak var omtrent den samme for totaltellingen og utvalget i desember 2022. Figuren under viser at rentene på utlån fra banker og innskudd økte mye i fjor.

Figur 3. Renter på innskudd og utlån i alt fra banker ved utgangen av året

Lavere andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger gikk ned fra 6,3 til 6 prosent i desember 2022. Det er det laveste nivået vi har registrert siden serien startet i desember 2013.

Litt økte renter på kredittkort

For lån på kredittkort i alt til husholdninger økte renten fra 11,8 prosent til 12 prosent fra september til desember 2022. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For over 40 prosent av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente ble renten redusert siste kvartal fra 20,6 til 20,3 prosent i desember 2022.