Renta på nye lån med pant i bolig med flytende rente til husholdninger økte med 0,38 prosentpoeng til 3,65 prosent. Det er den høyeste verdien siden september 2014. Renta på nye boliglån med fast rente økte med 0,20 prosentpoeng til 4,75 prosent. Det er den høyeste fastrenta vi har registrert for den perioden vi har data for (fra desember 2013). Andelen nye boliglån med fast rente var bare 0,9 prosent i oktober. 

Rentene på utestående boliglån i alt økte med 0,44 prosentpoeng til 3,35 prosent i oktober. Det er den høyeste renta siden februar 2015. Renta på utestående boliglån med flytende rente økte med 0,46 prosentpoeng til 3,39 prosent, mens fastrenta falt med 0,02 prosentpoeng til 2,67 prosent.

Styringsrenta ble satt opp med 0,5 prosentpoeng til 2,25 prosent 22 september og med 0,25 prosentpoeng til 2,5 prosent 3 november. Det er den høyeste styringsrenta siden 3. kvartal 2008.

Figur 1. Husholdningenes renter på innskudd og utlån med pant i bolig. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Høyeste innskuddsrenter siden 2015

Renta på innskudd i alt økte med 0,19 prosentpoeng i oktober til 1,35 prosent. Det er den høyeste innskuddsrenta siden juni 2015. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,11 prosentpoeng til 1,73 prosent, mens renta på innskudd fra husholdninger økte med 0,25 prosentpoeng til 1,12 prosent.

NIBOR fortsetter å øke

NIBOR er bankenes interbank rente (Norwegian Interbank Offered Rate). I oktober økte  NIBOR  med 0,41 prosentpoeng til 3,42 prosent. Det er den høyeste verdien siden 4. kvartal 2008, mens NIBOR var på det laveste nivået i juni 2021 på 0,20 prosent.

Utlånsmarginen er differansen mellom utlånsrenten og NIBOR. Utlånsmarginen på nye boliglån fra banker og kredittforetak til husholdninger falt med 0,04 prosentpoeng til 0,24. For utestående boliglån økte utlånsmarginen med 0,03 prosentpoeng til -0,07 prosent. De siste 2 månedene har utlånsmarginen for utestående lån vært negativ. Årsaken til de lave marginene kan være at NIBOR reflekterer endringer i styringsrenten og forventninger om renteutviklingen, mens det tar tid for bankene å endre rentene. Merk at i disse beregningene er rentene på nye utlån beregnet som et gjennomsnitt av rentene på nye lån i måneden, mens det for NIBOR er benyttet siste observasjon i måneden.

Innskuddsmarginen er differansen mellom NIBOR og renten på innskudd. Innskuddsmarginen økte med 0,22 prosentpoeng til 2,07 prosent. Det er det høyeste nivået siden 3. kvartal 2000.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak