Artiklar om arbeidskraftundersøkinga, sesongjusterte tal

Artiklar, analysar og publikasjonar

2022

 1. Stabilt arbeidsmarked Artikkel 24. februar

  Etter en høst med kraftig vekst i antall jobber er nivået omtrent uendret fra november til desember. Arbeidsledighetsprosenten lå på 3,3 prosent i fjorårets siste måned.

 2. Stor etterspørsel etter arbeidskraft Artikkel 27. januar

  Etterspørselen etter arbeidskraft de siste månedene har vært høy. Fra august til november ble det registrert en vekst i antall jobber på 2,0 prosent. I samme periode gikk arbeidsledigheten ned fra 4,0 til 3,5 prosent.

2021

 1. Jobbvekst og lavere ledighet i høst Artikkel 23. desember

  Før innføringen av de nye smitteverntiltakene, ble det registrert en vekst i antall jobber på 2,1 prosent fra juli til oktober. I samme periode gikk arbeidsledigheten ned fra 4,3 til 3,6 prosent.

 2. Auke i sysselsettinga og nedgang i arbeidsløysa Artikkel 25. november

  Det blei 38 000 fleire sysselsette og tilsvarande færre arbeidslause personar frå juni til september, viser sesongjusterte tal. I september utgjorde dei sysselsette 68,8 prosent av befolkninga, mens arbeidsløysa var på 3,6 prosent.

 3. Arbeidsløysa på 4,0 prosent Artikkel 28. oktober

  I august var det 115 000 arbeidslause personar i Noreg. Vi må tilbake til mars 2020 for å finne eit lågare tal.

 4. Færre arbeidslause Artikkel 23. september

  Ifølgje sesongjusterte tal frå arbeidskraftundersøkinga var arbeidsløysa 4,2 prosent i juli. Det svarer til ein nedgang på 0,6 prosentpoeng frå april.

 5. Sterk auke i sysselsettinga Artikkel 1. september

  Justert for sesongvariasjonar gjekk talet på sysselsette opp med 43 000 personar frå mars til juni. I same periode var det berre mindre endringar i arbeidsløysa. Dei 138 000 arbeidslause i juni svarte til 4,8 prosent av arbeidsstyrken.