Artikler om arbeidskraftundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Nedgang i antall jobber i august Artikkel 27. september

  Antall jobber falt med 0,5 prosent, eller omtrent 16 850, fra juli til august. Arbeidsledigheten var samtidig uendret på 3,5 prosent.

 2. De fleste som tjener penger gjennom digitale plattformer driver med privat eiendomsutleie Artikkel 25. september

  I 2022 var det om lag 141 000 personer som oppga at de i løpet av de siste 12 månedene hadde drevet med en eller annen type inntektsbringende aktivitet gjennom en digital plattform.

 3. Uendret arbeidsledighet i juli Artikkel 24. august

  Arbeidsledigheten forble uendret på 3,4 prosent i juli. Samtidig økte antallet jobber med 11 500 fra juni til juli.

 4. Arbeidsstyrken økte i 2. kvartal Artikkel 9. august

  I 2. kvartal 2023 var nesten 3 millioner personer i arbeidsstyrken i Norge. Arbeidsstyrkeprosenten var på 73,2. Andelen har ikke vært så høy siden 2. kvartal i 2009.

 5. Arbeidsmarknaden er stabil Artikkel 22. juni

  Arbeidsløysa i mai var uendra frå førre månad, med 3,5 prosent ledige. Talet på jobbar auka med 3 600, kor omtrent 3 000 av jobbane var innan helse- og sosialtenesta.

 6. Under halvparten av alle sysselsatte jobbet hjemmefra i 2022 Artikkel 19. juni

  For sysselsatte i alle næringer var det totalt 44 prosent som benyttet seg av hjemmekontor. De aller fleste jobbet på hjemmekontor mindre enn halvparten av arbeidstiden. Det var i aldersgruppen 40 til 49 år at flest jobbet fra hjemmekontor.

 7. Dette er de vanligste jobbene i Norge Artikkel 6. juni

  Butikkmedarbeider er det yrket flest i Norge har, etterfulgt av helsefagarbeider og barnehage- og skolefritidsassistent.

 8. Stabil arbeidsløyse Artikkel 25. mai

  Arbeidsløysa i april var på 3,5 prosent, det same som dei to førre månadene.

 9. Flere arbeidsledige i første kvartal Artikkel 9. mai

  Arbeidsledigheten i første kvartal 2023 var på 3,7 prosent. Det er en økning på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode året før. Mye av økningen kom blant ungdom som ser etter deltidsjobb.

 10. Uendra arbeidsløyse i mars Artikkel 26. april

  Arbeidsløysa i mars var på 3,6 prosent, uendra frå februar.

 11. Arbeidsledigheten økte i februar Artikkel 22. mars

  Arbeidsledigheten i februar var på 3,6 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra januar. Antall jobber gikk samtidig ned med i overkant av 4 500.

 12. Arbeidsledigheten holder seg stabil Artikkel 23. februar

  Ledigheten i januar var på 3,4 prosent, uendret fra november og desember. Antall jobber økte med over 5 300.

 13. Norge blant landene med flest i jobb Artikkel 6. februar

  Få land har like mange i arbeidsfør alder i jobb som Norge. I EU/EØS-området er det kun Nederland og Island som har en høyere andel av befolkningen i arbeid enn Norge.

 14. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet Artikkel 6. februar

  72,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2022.

 15. Svak økning i arbeidsledigheten i desember Artikkel 26. januar

  Etter en høst med små endringer på arbeidsmarkedet har det vært en økning i arbeidsledigheten de siste månedene, i desember lå ledighetsprosenten på 3,4.