Artikler om arbeidskraftundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Arbeidsledigheten økte i februar Artikkel 22. mars

  Arbeidsledigheten i februar var på 3,6 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra januar. Antall jobber gikk samtidig ned med i overkant av 4 500.

 2. Arbeidsledigheten holder seg stabil Artikkel 23. februar

  Ledigheten i januar var på 3,4 prosent, uendret fra november og desember. Antall jobber økte med over 5 300.

 3. Norge blant landene med flest i jobb Artikkel 6. februar

  Få land har like mange i arbeidsfør alder i jobb som Norge. I EU/EØS-området er det kun Nederland og Island som har en høyere andel av befolkningen i arbeid enn Norge.

 4. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet Artikkel 6. februar

  72,6 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2022.

 5. Svak økning i arbeidsledigheten i desember Artikkel 26. januar

  Etter en høst med små endringer på arbeidsmarkedet har det vært en økning i arbeidsledigheten de siste månedene, i desember lå ledighetsprosenten på 3,4.

2022

 1. Svak økning i arbeidsledigheten Artikkel 22. desember

  Arbeidsledigheten var på 3,3 prosent i november, som betyr at vi har hatt en svak økning i ledigheten fra i vår og fram til nå. Samtidig gikk antall jobber litt ned i oktober.

 2. Fortsatt stabilt arbeidsmarked Artikkel 24. november

  Arbeidsledigheten var på 3,2 prosent i oktober, opp 0,1 prosentpoeng fra måneden før. Ledigheten har ligget stabilt på 3,1 prosent fra april til september. I samme periode har jobbveksten vært nokså moderat.

 3. Store bevegelser på arbeidsmarkedet Artikkel 4. november

  Mange gikk fra å være sysselsatt i 2. kvartal til å havne utenfor arbeidsstyrken i 3. kvartal. I samme tidsrom var det nesten det samme antallet som beveget seg andre veien.

 4. Arbeidsmarkedet er stabilt Artikkel 27. oktober

  Arbeidsledigheten i august var på 3,2 prosent, og var omtrent uendret fra mai 2022. Veksten i antall jobber var svak i samme periode.

 5. Nedgangen i ledigheten har flatet ut Artikkel 22. september

  Arbeidsledigheten i juli var på 3,1 prosent, som vil si at ledighetsprosenten har holdt seg stabil etter 1.kvartal 2022.

 6. 1 av 5 i vikarbyrå jobber som skolefritids- eller barnehageassistenter Artikkel 29. august

  1,3 prosent av de sysselsatte i Norge, eller 35 000 personer, jobbet i et bemannings- eller vikarbyrå i 2021. Skolefritids- og barnehageassistenter var den helt klart største yrkesgruppen som jobbet via utleie.

 7. Veksten i arbeidsstyrken har flatet ut Artikkel 25. august

  Arbeidsstyrkeprosenten har vist en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra mars til juni. Det betyr at arbeidsstyrken omtrent var uendret i denne perioden.

 8. Høyeste sysselsettingsvekst siden 1998 Artikkel 12. august

  Veksten i sysselsettingen fra starten av 2021 og fram til midten av 2022 er den høyeste siden perioden 1996–1998. I 2. kvartal 2022 var 70,7 prosent av den voksne befolkningen sysselsatt. Vi må 13 år tilbake i tid for å finne et høyere tall.

 9. 1 av 3 nye sysselsatte er under 25 år Artikkel 23. juni

  Sysselsettingen har økt i løpet av årets fire første måneder. Det var 23 000 flere sysselsatte i april enn i januar. Økningen er spesielt stor blant dem under 25 år.

 10. Laveste ledighet på 14 år Artikkel 25. mai

  I mars utgjorde de arbeidsledige 2,9 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået siden 2008. En stor del av nedgangen i arbeidsledigheten den siste tiden har skjedd blant personer under 25 år.