Artikler om arbeidskraftundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. 1 av 3 nye sysselsatte er under 25 år Artikkel 23. juni

  Sysselsettingen har økt i løpet av årets fire første måneder. Det var 23 000 flere sysselsatte i april enn i januar. Økningen er spesielt stor blant dem under 25 år.

 2. Laveste ledighet på 14 år Artikkel 25. mai

  I mars utgjorde de arbeidsledige 2,9 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået siden 2008. En stor del av nedgangen i arbeidsledigheten den siste tiden har skjedd blant personer under 25 år.

 3. Nedgang i den skjulte arbeidsledigheten Artikkel 3. mai

  Fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 var det en nedgang i den skjulte arbeidsledighet, særlig blant de unge. I samme periode økte sysselsettingen i befolkningen, til 69,9 prosent.

 4. Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten Artikkel 28. april

  Fra november i fjor til februar i år ble det 10 000 færre arbeidsledige. I samme periode var det en svært marginal økning i antall jobber.

 5. Ni av ti sysselsatte innvandrere er tilfreds med jobben sin Artikkel 8. april

  Det er liten forskjell mellom innvandrere og befolkningen ellers i tilfredshet med jobben, selv om det er en del ulikheter mellom disse to gruppene når det kommer til hva slags arbeidssituasjon man har.

 6. Hvilke indikatorer har vi for arbeidsmarkedet? Artikkel 5. april

  Arbeidsledigheten og sysselsettingen er de mest benyttede indikatorene for å beskrive utviklingen på arbeidsmarkedet. I denne artikkelen får du en kort innføring i hva en indikator er og hvilke andre indikatorer som med fordel også kan benyttes i tillegg til arbeidsledigheten og sysselsettingen.

 7. Norge blant landene med lavest NEET-andel i Europa Artikkel 4. april

  I 2021 var 7,4 prosent av unge under 30 år utenfor arbeid, utdanning eller opplæring. Norge ligger på et lavt nivå i europeisk sammenheng, men i Norge har de mer alvorlige problemer enn i andre land.

 8. Nedgang i arbeidsledigheten Artikkel 24. mars

  Fra oktober i fjor til januar i år ble det 13 000 færre arbeidsledige. I samme periode økte antallet jobber med 18 000.

 9. Befolkningens tilknytning til arbeidsmarkedet 2021 Artikkel 24. mars

  72,1 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år var yrkesaktive i 2021.

 10. Antall langtidsledige på samme nivå som før pandemien Artikkel 3. februar

  Arbeidsledigheten er tilbake på nivået den var sommeren 2019, og blant de som er arbeidsledige er det nå mange færre enn i 2020 som har søkt i et halvt år eller mer.

2021

 1. Beskrivelse av brudd i sentrale variabler i AKU Artikkel 28. oktober

  Fra januar 2021 ble et nytt spørreskjema for AKU tatt i bruk, som førte til brudd i tidsserien. For sysselsatte og arbeidsledige totalt lages det bruddanslag. For alle andre variable er størrelsen på bruddet usikkert, særlig siden pandemien førte til store endringer på arbeidsmarkedet i perioden 2020-2021 – midt under bruddet i AKU.

 2. Antall sysselsatte på nivå med før koronakrisen Artikkel 5. august

  Justert for sesongvariasjoner økte antallet sysselsatte med 42 000 fra februar til mai 2021. Med det var antallet sysselsatte omtrent på samme nivå som før koronakrisen. Fra februar til mai var det imidlertid bare mindre endringer i arbeidsledigheten.

 3. Økt sysselsetting Artikkel 30. juni

  Fra januar til april økte antallet sysselsatte personer mens det bare var mindre endringer i ledigheten. De 141 000 arbeidsledige i april utgjorde 4,9 prosent av arbeidsstyrken.