Artikler om arbeidskraftundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Ledigheten fortsetter å øke Artikkel 27. juni

  Arbeidsledigheten har økt siden siste halvdel av 2023, og i mai utgjorde de arbeidsledige 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

 2. Arbeidsløysa på 4 prosent i april Artikkel 27. mai

  Tala for april viser ein noko svekka arbeidsmarknad, med ein auke i arbeidsløysa og ein svak nedgang i sysselsettinga og i talet på jobbar.

 3. 345 000 personer er tilgjengelig for arbeid Artikkel 8. mai

  I 1. kvartal 2024 var det urealiserte arbeidstilbudet på 345 000 personer. Dette er 20 000 flere enn i 1. kvartal i fjor. De arbeidsledige utgjorde 119 000 av denne totalen.

 4. Små bevegelser på arbeidsmarkedet Artikkel 25. april

  Det var små endringer på arbeidsmarkedet mellom februar og mars. Arbeidsledigheten lå stabilt på 3,9 prosent, samtidig som det var mindre endringer i antall jobber.

 5. Stabilt antall sysselsatte Artikkel 21. mars

  I februar var det 2 889 000 sysselsatte personer i Norge, viser Arbeidskraftundersøkelsen. Dette tallet har vært nokså stabilt de siste seks månedene.

 6. Økning i arbeidsledigheten Artikkel 26. februar

  Arbeidsledigheten økte gjennom siste halvdel av 2023, og i januar utgjorde de arbeidsledige 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Mye av økningen kom blant menn i alderen 25 år og over.

 7. Flere unge arbeidsledige i 2023 Artikkel 8. februar

  Fra 2022 til 2023 ble det 11 000 flere arbeidsledige i Norge. Omtrent halvparten av de nye ledige var under 25 år.

 8. Stabil arbeidsmarknad i desember Artikkel 25. januar

  Det er minimale endringar på arbeidsmarknaden mellom november og desember. Arbeidsløysa låg stabilt på 3,7 prosent i begge månadene, samstundes som talet på lønnstakarar òg var tilnærma uendra.

2023

 1. Svak økning i arbeidsledigheten i november Artikkel 21. desember

  Arbeidsledigheten har økt svakt over lengre tid og var på 3,7 prosent i november. Økningen henger sammen med at flere personer forsøker å få seg jobb.

 2. Stor grad av selvbestemmelse i norsk arbeidsliv Artikkel 5. desember

  Sammenlignet med mange andre europeiske land har Norge en nokså høy andel sysselsatte som oppgir at de i stor grad kan bestemme både rekkefølgen og innholdet i arbeidsoppgavene sine.

 3. Svak økning i arbeidsledigheten gjennom året Artikkel 23. november

  Arbeidsledigheten har økt svakt gjennom året, og var på 3,6 prosent i oktober. Samtidig økte antall jobber i oktober, etter en nedgang to måneder på rad.

 4. Arbeidsstyrken fortsetter å øke Artikkel 9. november

  I 3. kvartal 2023 var arbeidsstyrken på i overkant av 3 millioner personer. Det er en økning på 51 000 personer siden tredje kvartal 2022. Økningen var størst blant de sysselsatte.

 5. Litt færre jobber og stabil arbeidsledighet Artikkel 26. oktober

  Foreløpige tall for september antyder et relativt stabilt arbeidsmarked, med uendret arbeidsledighet på 3,5 prosent og en liten nedgang i antall jobber fra august. De som pendler til Norge for å jobbe står for nær 40 prosent av nedgangen i jobber.

 6. Nedgang i antall jobber i august Artikkel 27. september

  Antall jobber falt med 0,5 prosent, eller omtrent 16 850, fra juli til august. Arbeidsledigheten var samtidig uendret på 3,5 prosent.

 7. De fleste som tjener penger gjennom digitale plattformer driver med privat eiendomsutleie Artikkel 25. september

  I 2022 var det om lag 141 000 personer som oppga at de i løpet av de siste 12 månedene hadde drevet med en eller annen type inntektsbringende aktivitet gjennom en digital plattform.