Tabell 1. Ukrainere mellom 20 og 66 år som innvandret etter invasjonen i februar 2022, etter om man er bosatt, antall i jobb og andelen som er i jobb. April 2022 - mai 2024. Antall og prosent

Tabell 1. Ukrainere mellom 20 og 66 år som innvandret etter invasjonen i februar 2022, etter om man er bosatt, antall i jobb og andelen som er i jobb. April 2022 - mai 2024. Antall og prosent
Tabell 1. Ukrainere mellom 20 og 66 år som innvandret etter invasjonen i februar 2022, etter om man er bosatt, antall i jobb og andelen som er i jobb. April 2022 - mai 2024. Antall og prosent
PeriodeAntall bosatteAntall i jobbAndel i jobb
April 20221 660503,0
Mai 20224 8601903,9
Juni 20227 6305607,3
Juli 20228 95090010,1
August 202211 0801 26011,4
September 202213 5701 51011,1
Oktober 202215 1801 54010,1
November 202216 6201 66010,0
Desember 202217 8301 83010,3
Januar 202319 1701 6808,8
Februar 202320 7201 9709,5
Mars 202322 3702 31010,3
April 202323 5902 51010,6
Mai 202324 5003 00012,2
Juni 202325 7103 72014,5
Juli 202326 9104 36016,2
August 202328 0704 90017,5
September 202330 2005 22017,3
Oktober 202332 5205 51016,9
November 202335 0105 88016,8
Desember 202336 0306 31017,5
Januar 202437 9306 28016,6
Februar 202439 0706 96017,8
Mars 202439 7607 63019,2
April 202440 4208 41020,8
Mai 202441 0009 29022,7
1Tidligere publiserte tall for april 2022 til januar 2024 viste et for høyt antall personer i jobb. Korrigerte tall viser om lag ett prosentpoeng lavere andel i jobb fra mai 2023 til januar 2024. Tallene ble korrigert 17. april 2024.
Standardtegn i tabeller