Artikler om antall arbeidsforhold og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Fortsatt stabilt arbeidsmarked Artikkel 24. november

  Arbeidsledigheten var på 3,2 prosent i oktober, opp 0,1 prosentpoeng fra måneden før. Ledigheten har ligget stabilt på 3,1 prosent fra april til september. I samme periode har jobbveksten vært nokså moderat.

 2. Lønnsveksten tar seg opp Artikkel 9. november

  Lønnsveksten mellom 3. kvartal i fjor til 2022 var 4,1 prosent, som er det høyeste som er målt etter pandemien. De som har vært i samme jobb to år på rad har en lønnsvekst på 5,4 prosent.

 3. De fleste jobber i oljeindustrien får økt arbeidsgiveravgift Artikkel 8. november

  I 2021 hadde 60 prosent av jobbene innen bergverksdrift og utvinning utbetalinger på over 750 000 kroner, som er grenseverdien for ekstra arbeidsgiveravgift, lagt frem i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023. Dette er også næringen som totalt sett må betale mest i ekstra arbeidsgiveravgift.

 4. Arbeidsmarkedet er stabilt Artikkel 27. oktober

  Arbeidsledigheten i august var på 3,2 prosent, og var omtrent uendret fra mai 2022. Veksten i antall jobber var svak i samme periode.

 5. Nedgangen i ledigheten har flatet ut Artikkel 22. september

  Arbeidsledigheten i juli var på 3,1 prosent, som vil si at ledighetsprosenten har holdt seg stabil etter 1.kvartal 2022.

 6. Veksten i arbeidsstyrken har flatet ut Artikkel 25. august

  Arbeidsstyrkeprosenten har vist en nedgang på 0,1 prosentpoeng fra mars til juni. Det betyr at arbeidsstyrken omtrent var uendret i denne perioden.

 7. 195 000 flere jobber på ett år Artikkel 9. august

  Veksten i antall jobber fortsetter, og i 2. kvartal 2022 var det over 3 millioner jobber i Norge. Økningen var spesielt høy blant de under 25 år.

 8. 1 av 3 nye sysselsatte er under 25 år Artikkel 23. juni

  Sysselsettingen har økt i løpet av årets fire første måneder. Det var 23 000 flere sysselsatte i april enn i januar. Økningen er spesielt stor blant dem under 25 år.

 9. Hvor mange ukrainere jobber i Norge? Artikkel 20. juni

  I overkant av 6 100 ukrainere jobbet i Norge i august 2022. Det er ca. 1 600 flere enn samme måned i 2021.

 10. 7 av 10 unge hadde jobb i fjor sommer Artikkel 17. juni

  Sommeren 2021 ble et godt år for ungdom og studenter på sommerjobbmarkedet. Mye tyder på at trenden fortsetter i år.

 11. Laveste ledighet på 14 år Artikkel 25. mai

  I mars utgjorde de arbeidsledige 2,9 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået siden 2008. En stor del av nedgangen i arbeidsledigheten den siste tiden har skjedd blant personer under 25 år.

 12. Flere pendler til Norge for å jobbe Artikkel 9. mai

  I første kvartal i år var det i overkant av 2,95 millioner jobber, en økning på 5,3 prosent sammenlignet med samme tid året før. For første gang siden utbruddet av korona vokser også antallet som pendler til Norge for å jobbe, når vi sammenligner med samme kvartal året før.

 13. Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten Artikkel 28. april

  Fra november i fjor til februar i år ble det 10 000 færre arbeidsledige. I samme periode var det en svært marginal økning i antall jobber.

 14. 30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene Artikkel 30. mars

  I løpet av 2021 var det i underkant av 16 500 utstasjonerte arbeidstakere i Norge. Sett bort fra en liten økning mellom 2018 og 2019, har det vært nedgang i antall utstasjonerte helt siden 2016.

 15. Nedgang i arbeidsledigheten Artikkel 24. mars

  Fra oktober i fjor til januar i år ble det 13 000 færre arbeidsledige. I samme periode økte antallet jobber med 18 000.