Artikler om antall arbeidsforhold og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Nedgang i antall jobber i august Artikkel 27. september

  Antall jobber falt med 0,5 prosent, eller omtrent 16 850, fra juli til august. Arbeidsledigheten var samtidig uendret på 3,5 prosent.

 2. Uendret arbeidsledighet i juli Artikkel 24. august

  Arbeidsledigheten forble uendret på 3,4 prosent i juli. Samtidig økte antallet jobber med 11 500 fra juni til juli.

 3. Flere jobber totalt, men færre innen utleienæringen i 2. kvartal Artikkel 9. august

  Veksten i antall nye jobber fortsatte med 1,6 prosent i 2. kvartal 2023, sammenliknet med 2. kvartal i fjor. Jobber innen utleie av arbeidskraft falt derimot med 9,3 prosent, trolig en direkte følge av nye regler.

 4. Få vendte tilbake til petroleumsnæringene etter oljekrisen i 2014 Artikkel 27. juni

  Prisnedgangen på olje og gass i 2014 og årene som fulgte, førte til nedbemanning i petroleumsnæringene. Få av de som sluttet i petroleumsnæringene i løpet av 2016 vendte tilbake til næringene etter oljekrisen.

 5. Arbeidsmarknaden er stabil Artikkel 22. juni

  Arbeidsløysa i mai var uendra frå førre månad, med 3,5 prosent ledige. Talet på jobbar auka med 3 600, kor omtrent 3 000 av jobbane var innan helse- og sosialtenesta.

 6. Flere unge hadde sommerjobb i fjor Artikkel 20. juni

  7 av 10 unge mellom 15 og 24 år jobbet i løpet av sommermånedene i 2022. Mye tyder på at også sommeren 2023 vil være gunstig for de som ønsker en sommerjobb.

 7. Lønnsveksten påvirkes av at mange jobber skiftes ut Artikkel 5. juni

  At mange bytter jobb, eller går inn eller ut av arbeidsmarkedet, påvirker den samlede lønnsveksten. Et økt antall unge som kom inn i 2022 bidro til å holde lønnsveksten nede på 4,4 prosent. De som ble i samme jobb hadde derimot en lønnsvekst på 5,2 prosent fra 2021 til 2022.

 8. Antall jobber i utleienæringen på samme nivå som tidligere Artikkel 31. mai

  Det var 57 200 jobber i utleienæringen i 1. kvartal 2023. Det er omtrent samme nivå som i 1. kvartal 2022. De vedtatte innstrammingene i regelverket for utleienæringen har foreløpig ikke ført til at antall jobber er lavere enn tidligere.

 9. Stabil arbeidsløyse Artikkel 25. mai

  Arbeidsløysa i april var på 3,5 prosent, det same som dei to førre månadene.

 10. Flere jobber og høyere lønn i første kvartal Artikkel 9. mai

  Veksten i antall jobber fortsetter med en økning på 2,9 prosent i 1. kvartal, sammenliknet med samme tid i fjor. Gjennomsnittlig månedslønn økte med 4,4 prosent i samme periode, hvor de som byttet jobb i løpet av året hadde en lønnsvekst på 7,0 prosent.

 11. Uendra arbeidsløyse i mars Artikkel 26. april

  Arbeidsløysa i mars var på 3,6 prosent, uendra frå februar.

 12. Flere utstasjonerte arbeidstakere i 2022 enn året før Artikkel 29. mars

  I løpet av 2022 var det 1 700 flere utstasjonerte arbeidstakere på oppdrag i Norge sammenlignet med 2021. Arbeidstakere fra nye EU-land etter 2004 sto for 60 prosent av denne økningen.

 13. Arbeidsledigheten økte i februar Artikkel 22. mars

  Arbeidsledigheten i februar var på 3,6 prosent, opp 0,1 prosentpoeng fra januar. Antall jobber gikk samtidig ned med i overkant av 4 500.

 14. Arbeidsledigheten holder seg stabil Artikkel 23. februar

  Ledigheten i januar var på 3,4 prosent, uendret fra november og desember. Antall jobber økte med over 5 300.

 15. Svak økning i arbeidsledigheten i desember Artikkel 26. januar

  Etter en høst med små endringer på arbeidsmarkedet har det vært en økning i arbeidsledigheten de siste månedene, i desember lå ledighetsprosenten på 3,4.