Artikler om antall arbeidsforhold og lønn

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. 195 000 flere jobber på ett år Artikkel 9. august

  Veksten i antall jobber fortsetter, og i 2. kvartal 2022 var det over 3 millioner jobber i Norge. Økningen var spesielt høy blant de under 25 år.

 2. 1 av 3 nye sysselsatte er under 25 år Artikkel 23. juni

  Sysselsettingen har økt i løpet av årets fire første måneder. Det var 23 000 flere sysselsatte i april enn i januar. Økningen er spesielt stor blant dem under 25 år.

 3. Hvor mange ukrainere jobber i Norge? Artikkel 20. juni

  I overkant av 5 600 ukrainere jobbet i Norge i juni 2022. Det er omtrent 1 300 flere enn samme måned i 2021.

 4. 7 av 10 unge hadde jobb i fjor sommer Artikkel 17. juni

  Sommeren 2021 ble et godt år for ungdom og studenter på sommerjobbmarkedet. Mye tyder på at trenden fortsetter i år.

 5. Laveste ledighet på 14 år Artikkel 25. mai

  I mars utgjorde de arbeidsledige 2,9 prosent av arbeidsstyrken, som er det laveste nivået siden 2008. En stor del av nedgangen i arbeidsledigheten den siste tiden har skjedd blant personer under 25 år.

 6. Flere pendler til Norge for å jobbe Artikkel 9. mai

  I første kvartal i år var det i overkant av 2,95 millioner jobber, en økning på 5,3 prosent sammenlignet med samme tid året før. For første gang siden utbruddet av korona vokser også antallet som pendler til Norge for å jobbe, når vi sammenligner med samme kvartal året før.

 7. Fortsatt nedgang i arbeidsledigheten Artikkel 28. april

  Fra november i fjor til februar i år ble det 10 000 færre arbeidsledige. I samme periode var det en svært marginal økning i antall jobber.

 8. 30 prosent færre utstasjonerte de siste 5 årene Artikkel 30. mars

  I løpet av 2021 var det i underkant av 16 500 utstasjonerte arbeidstakere i Norge. Sett bort fra en liten økning mellom 2018 og 2019, har det vært nedgang i antall utstasjonerte helt siden 2016.

 9. Nedgang i arbeidsledigheten Artikkel 24. mars

  Fra oktober i fjor til januar i år ble det 13 000 færre arbeidsledige. I samme periode økte antallet jobber med 18 000.

 10. Stabilt arbeidsmarked Artikkel 24. februar

  Etter en høst med kraftig vekst i antall jobber er nivået omtrent uendret fra november til desember. Arbeidsledighetsprosenten lå på 3,3 prosent i fjorårets siste måned.

 11. Stor etterspørsel etter arbeidskraft Artikkel 27. januar

  Etterspørselen etter arbeidskraft de siste månedene har vært høy. Fra august til november ble det registrert en vekst i antall jobber på 2,0 prosent. I samme periode gikk arbeidsledigheten ned fra 4,0 til 3,5 prosent.

2021

 1. Jobbvekst og lavere ledighet i høst Artikkel 23. desember

  Før innføringen av de nye smitteverntiltakene, ble det registrert en vekst i antall jobber på 2,1 prosent fra juli til oktober. I samme periode gikk arbeidsledigheten ned fra 4,3 til 3,6 prosent.

 2. Unge med lavt lønnsnivå ble hardest rammet Artikkel 17. desember

  Smitteverntiltakene som ble innført i mars i fjor førte til store endringer på arbeidsmarkedet. Næringene som ble hardest rammet hadde også mange unge arbeidstakere.

 3. Nå er det høyere antall jobber enn før koronautbruddet Artikkel 9. november

  I 3. kvartal 2021 var det i overkant av 2,98 millioner jobber. Det var en økning på 129 000 jobber sammenlignet med samme tid året før.

 4. 31 500 flere jobber Artikkel 11. august

  Antallet jobber økte med omtrent 31 500 fra mai til juni 2021, som tilsvarer en økning på 1,1 prosent. Etter fire måneder med jobbnedgang fra og med januar i år, har antallet jobber økt de to siste månedene med drøyt 45 000.