Tabell 2. Utstasjonerte arbeidstakere i løpet av året, etter næring. 2016–2022. Antall

Tabell 2. Utstasjonerte arbeidstakere i løpet av året, etter næring. 2016–2022. Antall
Tabell 2. Utstasjonerte arbeidstakere i løpet av året, etter næring. 2016–2022. Antall
2016201720182019202020212022
I alt23 41422 08220 18121 54318 41216 49118 185
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske44503640201819
05-09 Bergverksdrift og utvinning794660293324258270317
10-33 Industri2 9362 6013 2253 9262 8332 8402 296
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon97377551373118
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet7 9287 2646 4426 2135 5794 7425 237
45-47 Varehandel, reparasjon av motorvogner589518710520512420504
49-53 Transport og lagring17737479139412517548
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet8507----
58-63 Informasjon og kommunikasjon1 0581 161845830784694871
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift1 4301 3841 5931 7191 2829711 252
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting7 8687 7016 7337 6166 4865 9147 021
84-88 Off. adm., forsvar og sosialforsikring, undervisning og helse- og sosialtjenester765659402163
90-99 Personlig tjenesteyting911123353292329
Uoppgitt31811451721594570
Standardtegn i tabeller