Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter

Statistikk

Arbeidsmiljø, levekårsundersøkelsen
Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø kartlegger arbeidsmiljøforhold, det vil si fysiske, psykiske og sosiale forhold på en arbeidsplass.
Arbeidsulykker
Statistikk om rapporterte arbeidsulykker og fatale arbeidsulykker i Norge
Fagforeiningsmedlemmer og streikar
Statistikken gir tal på medlemmer i arbeidsgivar- og arbeidstakarorganisasjonar og arbeidskonfliktar.
Sykefravær
Statistikken viser utviklingen i egenmeldt og legemeldt sykefravær for lønnstakere.
Arbeids- og velferdsetaten (NAV) - StatRes
Målsettingen for StatRes er å utvikle og formidle statistikk og indikatorer av høy kvalitet for statlig virksomhet.
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 11 av 11
 1. Høyeste sykefravær siden 2009

  Sykefraværet i 2022 var på 6,8 prosent. Et så høyt nivå har vi ikke sett siden svineinfluensaen i 2009.

 2. Stabilt sykefravær

  Det sesongjusterte sykefraværet i 3. kvartal var på 6,5 prosent, som er omtrent uendret fra forrige kvartal. Det høye sykefraværet vi så i starten av 2022 fortsetter å avta.

 3. Stor nedgang i koronarelatert sykefravær

  Det sesongjusterte sykefraværet var på 6,5 prosent i 2. kvartal. Etter en kraftig økning fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, ser vi en noe større nedgang dette kvartalet.

 4. Dødelighet etter yrke. Utvikling etter 2000

  Som kjent fra tidligere arbeider, har det vært betydelige forskjeller i dødelighet etter yrke. Særlig gjelder dette menn, med noen hovedtrekk som har vært stabile over lang tid.

 5. Kraftig økning i koronarelatert sykefravær

  Sesongjustert sykefravær i 1. kvartal 2022 var på 7,1 prosent. Det er det høyeste nivået målt siden svineinfluensaen høsten 2009. Ser vi bort fra influensa- og koronadiagnoser er sykefraværet det laveste siden 2000.

 6. Over 116 000 tapte arbeidsdagar i 2021

  I 2021 gjekk over 116 000 arbeidsdagar tapt i totalt 12 arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med mellomoppgjer er talet svært høgt.

 7. Økende sykefravær gjennom 2021

  Det siste halvåret har det vært rekordhøyt sykefravær, det høyest registrerte på over 10 år.

 8. Sykefravær og frafall fra arbeidsmarkedet

  Utviklingen i sykefravær over tid vil blant annet preges av hvordan sammensetningen av lønnstakere endres. Om det over tid blir en større andel lønnstakere med en høyere sannsynlighet for sykefravær enn tidligere, vil dette gjenspeiles i en økt sykefraværsprosent til tross for at den underliggende trenden i sykefravær ikke endrer seg.

 9. Høyeste sykefravær på over ti år

  Sykefraværet i 3. kvartal 2021 var på 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall. Økningen de to siste kvartalene har resultert i det høyeste sykefraværet siden svineinfluensaen i 2009.

 10. Sykefraværet øker igjen

  Sykefraværet i 2. kvartal 2021 var på 6,3 prosent, viser sesongjusterte tall. Etter to kvartaler med nedgang, øker sykefraværet med 7,3 prosent fra 1. kvartal 2021. Sykefraværet er nå nesten tilbake til samme nivå som ved starten av pandemien i 1. kvartal 2020.

 11. Svak nedgang i sykefraværet to kvartaler på rad

  Sykefraværet i 1. kvartal 2021 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2020, og den svake nedgangen vi så i forrige kvartal fortsetter inn i 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter.