Arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3
Høyeste sykefravær på over ti år

Sykefraværet i 3. kvartal 2021 var på 6,6 prosent, viser sesongjusterte tall. Økningen de to siste kvartalene har resultert i det høyeste sykefraværet siden svineinfluensaen i 2009.

Sykefraværet øker igjen

Sykefraværet i 2. kvartal 2021 var på 6,3 prosent, viser sesongjusterte tall. Etter to kvartaler med nedgang, øker sykefraværet med 7,3 prosent fra 1. kvartal 2021. Sykefraværet er nå nesten tilbake til samme nivå som ved starten av pandemien i 1. kvartal 2020.

Svak nedgang i sykefraværet to kvartaler på rad

Sykefraværet i 1. kvartal 2021 var på 5,9 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,4 prosent fra 4. kvartal 2020, og den svake nedgangen vi så i forrige kvartal fortsetter inn i 2021.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde arbeidsmiljø, sykefravær og arbeidskonflikter.

faktasider