253320
253320
Flere boliger, færre næringsbygg
statistikk
2016-06-24T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Svalbard, Bygg, bolig og eiendom
true

Byggearealmai 2016, foreløpige tall

I kvartals- og årsstatistikken finnes nå også tall for bygninger som er revet, brent ned eller forsvunnet av andre årsaker.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Flere boliger, færre næringsbygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk opp med 5 prosent fra april til mai, viser sesongjusterte tall.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
Mai 2016
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger4,91,12 97732 30413,8
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger-1,00,9370,34 216,512,2
Andre bygg-3,80,4463,45 231,0-2,2
Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend
Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

* = foreløpige tall

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en nedgang i antall igangsettingstillatelser mellom januar og oktober 2014. Det har deretter vært en økende trend.

Nedgang for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk ned med 4 prosent fra april til mai. Den langsiktige trenden viser en økning i bruksareal til andre bygg fra april 2015, med en utflatning de 4 siste måneder.

Tillatelse til 14 prosent flere boliger siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet juni 2015 til mai 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 32 300 nye boliger. Det er en økning på 14 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 2 prosent mindre enn i perioden før.

Statistikken omfatter ikke ombygging av eksisterende bygningsmasseÅpne og lesLukk

Byggearealstatistikken omfatter foreløpig ikke boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal).

Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket ikke rives ned, regnes det som ombygging.

Du kan også lese mer om statistikkens omfang i Om statistikken .

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .