247492
247492
Flere byggetillatelser til næringsbygg
statistikk
2016-05-23T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Svalbard, Bygg, bolig og eiendom
true

Byggearealapril 2016, foreløpige tall

I kvartals- og årsstatistikken finnes nå også tall for bygninger som er revet, brent ned eller forsvunnet av andre årsaker.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Flere byggetillatelser til næringsbygg

Sesongjusterte tall for igangsettingstillatelser viser at antall kvadratmeter bruksareal til næringsbygg gikk opp med 23 prosent fra mars til april.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
April 2016
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger11,10,62 99031 6878,4
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger0,30,8384,34 184,19,8
Andre bygg22,8-0,1522,65 167,4-5,2

Igangsettingstallene varierer en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en økning i bruksareal til næringsbygg fra mai 2015, med en utflating de tre siste måneder.

Økning for nye boliger

Antall igangsettingstillatelse til nye boliger økte med 11 prosent fra mars til april, viser sesongjusterte tall. Den langsiktige trenden viser en nedgang i antall igangsettingstillatelser mellom februar og oktober 2014. Det har deretter vært en økende trend.

Tillatelse til 8 prosent flere boliger siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet mai 2015 til april 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 31 700 nye boliger. Det er en økning på 8 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,2 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 5 prosent mindre enn i perioden før.

Statistikken omfatter ikke ombygging av eksisterende bygningsmasseÅpne og lesLukk

Byggearealstatistikken omfatter foreløpig ikke boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal).

Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket ikke rives ned, regnes det som ombygging.

Du kan også lese mer om statistikkens omfang i Om statistikken .

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .