263963
263963
Færre boliger, flere næringsbygg
statistikk
2016-08-25T10:00:00.000Z
Bygg, bolig og eiendom;Svalbard
no
byggeareal, Byggeareal, byggeaktivitet, fullførte bygg, igangsatte bygg, bygningstyper (for eksempel eneboliger, fritidsboliger, næringsbygg), bruksareal, boliger, leiligheter, hus, boligbygging, hytterBygg, bolig og eiendom, Bygg og anlegg, Bygg, bolig og eiendom, Svalbard
true

Byggearealjuli 2016, foreløpige tall

I kvartals- og årsstatistikken finnes nå også tall for bygninger som er revet, brent ned eller forsvunnet av andre årsaker.

Innhold

Publisert:

Neste publisering:

Fra 23. september vil SSB endre publiseringstidspunkt på alle statistikker til kl. 08.00.

Færre boliger, flere næringsbygg

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger gikk ned med 13 prosent fra juni til juli, viser sesongjusterte tall. Samtidig øker næringsarealet som det gis tillatelse til å bygge.

Registrerte igangsettingstillatelser. Sesongjustert, trend og ujustert. Foreløpige tall
Juli 2016
SesongjustertTrendUjustert
Prosentvis endring fra forrige månedProsentvis endring fra forrige månedAntallSiste 12-måneders periodeProsentvis endring fra forrige 12-måneders periode
Boliger-12,61,92 21533 70920,3
 
Bruksareal, 1000 m2
Boliger-4,51,2295,04 328,815,4
Andre bygg4,11,7429,75 569,26,7

Igangsettingstallene varierer imidlertid en god del fra måned til måned. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden november 2014.

Økning for andre bygg enn boliger

Sesongjusterte tall viser at bruksareal for andre bygg enn boliger som det ble gitt igangsettingstillatelse til, gikk opp med 4 prosent fra juni til juli 2016. Den langsiktige trenden viser at det har vært en økning i bruksareal til andre bygg siden april 2015. 

Tillatelse til 20 prosent flere boliger i siste tolvmånedersperiode

I tidsrommet august 2015-juli 2016 ble det gitt igangsettingstillatelse til 33 700 nye boliger. Det er en økning på 20 prosent fra foregående tolvmånedersperiode.

I siste tolvmånedersperiode ble det gitt tillatelse til bygging av 5,6 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Det er 7 prosent mer enn i perioden før.

Registrerte igangsettingstillatelser må ikke forveksles med igangsatt byggingÅpne og lesLukk

Igangsettingstallene i byggearealstatistikken bygger på datoer for når tillatelsene registreres av kommunene i Matrikkelen. At det gis en igangsettingstillatelse, innebærer ikke alltid at bygging settes i gang umiddelbart. Særlig i nedgangstider vil det kunne være en del byggeprosjekter som ikke blir satt i gang, eller som blir utsatt etter at tillatelse for bygging er gitt. Når byggeaktiviteten vender fra et lavt til et høyt nivå, eller omvendt, kan dette få betydning for tolkingen av statistikken.

Du kan også lese mer om statistikkens feilkilder i Om statistikken .

Statistikken omfatter ikke ombygging av eksisterende bygningsmasseÅpne og lesLukk

Byggearealstatistikken omfatter foreløpig ikke boliger som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse (for eksempel nye boliger som kommer til ved at næringsareal blir gjort om til boligareal).

Når en gammel bygning rives ned til grunnmuren og bygges opp igjen, regnes det som nybygg. Når reisverket ikke rives ned, regnes det som ombygging.

Du kan også lese mer om statistikkens omfang i Om statistikken .