Etter nedstenging på grunn av Covid-19 i 2020 har omsetningen tatt seg opp igjen i 2021, og denne trenden fortsetter i 2022. Det ble omsatt for totalt 4,6 milliarder.  Den største omsetningen på 969 millioner har næringene innenfor transport og lagring, mens næringene innenfor kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter har hatt størst prosentvis økning med 94 prosent fra 2021.

 

Figur 1. Omsetning etter næringshovedområde i millioner kroner

Figuren er rettet 30. august 2023 kl. 09.38. Tallene for næringshovedområdene S og P er slettet.

Svak økning i antall årsverk

Antall I næringsundersøkelsen for Svalbard tilsvarer et årsverk 1687 timer. Definisjonen av utførte årsverk tar utgangspunkt i det samlede antall arbeidstimer utført av lønnstakere på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid. Kortere hvilepauser inkluderes, mens tid brukt til transport mellom hjem og arbeidsplass ikke er med. øker med 2 prosent fra 2021, og dette tilsvarer 30 årsverk. Økningen er størst innenfor næringen overnatting og servering med 21 prosent og dette tilsvarer 46 årsverk.

Figur 2. Antall årsverk etter næringshovedområde

Figuren er rettet 30. august 2023 kl. 09.38. Tallene for næringshovedområdene S og P er slettet.
 

Nedgang i investeringer

Det var en nedgang i investeringene på Svalbard i 2022 etter flere år med oppgang eller helt tilbake til 2018. Investeringene totalt har falt med 37 prosent fra 2021.

I 2022 er det en større nedgang i investeringene for flere næringer. Størst nedgang i kroner er det i næringene innenfor overnatting og servering på 161 millioner. Målt i prosent er nedgangen størst i næringene innenfor annen tjenesteyting der nedgangen er på 95%. Imidlertid utgjør dette et lavt beløp som er på omtrent 4 millioner.

De største investeringene ble foretatt i næringene innenfor informasjon, kommunikasjon, finansierings- og forsikringsvirksomhet på nesten 178 millioner.

Størst økning i investeringer er det i næringene innenfor omsetning og drift av fast eiendom med en økning fra 23 til 151 millioner som utgjør en prosentvis økning på 547 prosent. Dette forklares av at det er foretatt store investeringer i boliger på Svalbard i løpet av 2022.

Svak økning i salget av kull hos Store Norske

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG). Norsk, statseid gruveselskap som siden 1916 har drevet den norske kullproduksjonen på Svalbard økte omsetningen fra 146 millioner i 2021 til omtrent 150 millioner i 2022. Totalt ble det solgt 110 tusen brutto ton kull i 2022 mot 111 tusen i 2021. 

All kullproduksjon foregår i dag i Gruve 7 som er den eneste norske gruven i drift på Svalbard. Etter sommeren 2025 er denne gruven også planlagt nedstengt.

Det ble solgt mye kull som blir brukt i industriproduksjon til Europa i 2022 og aller mest til Tyskland. De kjøpte 54 000 tonn i 2022, mot 62 000 tonn i 2021. Nytt for 2022 var at det ble solgt en del til både Danmark og Sverige. Det ble solgt drøyt 15 000 ton til Danmark og 5 500 ton til Sverige. Dette tilsvarer en omsetning på 37,5 millioner. De solgte også litt til Norge og Nederland.

Det viktigste for kullkraftverket utenfor Longyearbyen har tross alt vært å forsyne Longyearbyen Energiverk med kull. Det er besluttet å stenge kullkraftverket i 2023 som et første steg mot overgang til fornybare energikilder.