Næringene innen informasjon og kommunikasjon, finansierings- og forsikringsvirksomhet er de største målt i omsetning, med en nedgang på 5,1 prosent i 2020. Omsetningen for næringene innen kultur, underholdning og fritid er nærmest halvert fra 2019 til 2020, og omsetningen for overnattings- og serveringsvirksomheten har hatt en stor nedgang med 35,7 prosent.

Svalbard har hatt strenge innreiserestriksjoner grunnet Covid-19, og dette har ført til nedgang i omsetning for de fleste næringsområdene, men omsetningen for bygge- og anleggsvirksomhet, som er det nest største næringsområdet på Svalbard, er nærmest uendret.

Figur 1. Omsetning etter næringshovedområde i millioner kroner

Færre årsverk

Det er også en stor nedgang i antall I næringsundersøkelsen for Svalbard tilsvarer et årsverk 1687 timer. Definisjonen av utførte årsverk tar utgangspunkt i det samlede antall arbeidstimer utført av lønnstakere på arbeidsplassen, både innenfor og utenfor vanlig arbeidstid. Kortere hvilepauser inkluderes, mens tid brukt til transport mellom hjem og arbeidsplass ikke er med. i 2020 fra året før med totalt 9,7 prosent. Næringen Overnattings- og serveringsvirksomhet hadde 58 færre årsverk i 2020 i forhold til året før, og dette tilsvarer 24,6 prosent. Fra toppåret i 2017 har denne næringen hatt en nedgang på 37 prosent. Det har blitt vesentlig færre årsverk innenfor Forretningsmessig tjenesteyting. Nedgangen her er på 57 årsverk fra 2019. Innenfor Kultur, underholdning og fritid har antall årsverk gått ned med 40 årsverk fra 2019, noe som tilsvarer en nedgang på 38 prosent.

Figur 2. Antall årsverk etter næringshovedområde

Sterk vekst i investeringer

Investeringer totalt har gått opp med 50 prosent fra 2019. De største investeringene i 2020 er gjort innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet med drøyt 200 millioner. Dette er en oppgang fra 48 millioner i 2019.

Næringen informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring har investeringer på 114 millioner i 2020. Den aller største økningen i investeringer kom innen elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannforsyning, en økning fra 8 til 108 millioner i 2020.

Kullsalget faller videre

I henhold til årsberetningen fra Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS (SNSG). Norsk, statseid gruveselskap som siden 1916 har drevet den norske kullproduksjonen på Svalbard. har kullsalget fortsatt å gå ned også i 2020. Det ble fortsatt solgt kull til hovedsakelig Tyskland og Spania, men salget går ned for hvert år. Longyearbyen Energiverk har de siste årene vært en stor bruker av industrikull og forbruket har vært på 29300 tonn i 2020 og er nesten uendret fra 2019. Hovedformålet med Gruve 7 er å sikre kull til energiverket i Longyearbyen, men i og med at det er lite økonomisk og begrenset med kullressurser, vil Gruve 7 derfor avvikles når kullproduksjonen stanser, og det vil bli erstattet med en sikrere og mer miljøvennlig løsning.

Etter at Svea Gruve stengte i 2016 ble et stykke norsk industrihistorie avsluttet. I løpet av 100 år har det blitt hentet ut cirka 32 millioner tonn kull innerst i Van Mijenfjorden. Et av Norges mest ambisiøse miljøprosjekter er i gang ved å fjerne alle spor etter bygg og infrastruktur og tilbakestille terrenget slik det var. Dette arbeidet skal være ferdig i 2023.