Artiklar om styre og leiing i aksjeselskap

Artiklar, analysar og publikasjonar

2024

  1. Flere kvinner i styrer og ledelse Artikkel 8. mars

    Det er flere kvinnelige styrerepresentanter og daglige ledere i både aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.

2023

  1. Stadig flere kvinnelige styrerepresentanter Artikkel 8. mars

    Andelen av daglig lederstillinger og styreplasser besatt av kvinner i aksjeselskaper (AS) vokser, men det er fortsatt flest menn i styrene.

2022

  1. Andelen kvinner i styre og ledelse øker sakte Artikkel 8. mars

    Mens økningen i andelen kvinner blant styremedlemmene i aksjeselskap (AS) knapt er merkbar, har andelen styremedlemmer med innvandrerbakgrunn økt sterkere, relativt sett.