Eierskap og ledelse i næringslivet er forbundet med både høyere inntekt så vel som makt og innflytelse, derfor er statistikk om eierskap, styre og ledelse interessant i sammenheng med likestilling og integrering.

Ofte er styreleder, daglig leder og hovedeier i små og mellomstore bedrifter en og samme person, eller i nær familie. Rapporten om Innvandrere og entreprenørskap (2022) viser at personer som eier sin egen næringsvirksomhet i gjennomsnitt tjener mer enn sammenlignbare personer i den øvrige befolkningen. Dette gjelder både for menn og kvinner, for alle aldersgrupper og det gjelder også for innvandrere uansett kjønn. De har også i gjennomsnitt langt større brutto og netto formue enn sammenlignbare grupper.

Statistikken for rolleinnehavere i næringslivet viser at andelen kvinner blant styrerepresentanter i aksjeselskaper (AS) har økt svært beskjedent fra rundt 17 prosent i 2010, til rundt 19-20 prosent i 2021-2022. Andelen kvinner som er daglige ledere i aksjeselskaper (AS) har i samme periode økt fra 14 prosent til 17 prosent.

Andelen rolleinnehavere i aksjeselskaper (AS) med innvandrerbakgrunn har relativ sett økt sterkere i samme periode, fra 3,6 prosent til 8,25 prosent, dvs mer enn en dobling. Noe av denne økningen kan tilskrives at innvandrerandelen i befolkningen generelt også har økt.