Artikler om etablerere i næringslivet

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Mer populært enn før å starte aksjeselskap blant høyt utdannede Artikkel 4. juli

    Det var 78 700 personer som startet foretak i 2021. Av disse startet 41 500 personlig eide foretak, mens 37 100 startet aksjeselskap. I tillegg var det 5 400 foretak, noen i samarbeid med personer, som etablerte andre foretak. Det var 12 prosent flere personer og foretak som var gründere i 2021 enn i 2019, året før pandemien.

2021

  1. Gründerne foretrakk aksjeselskap i pandemiåret 2020 Artikkel 4. juni

    Antall etablerere av aksjeselskaper økte med hele 12,3 prosent i fjor, mens færre valgte å starte enkeltpersonforetak.