I 2020 økte antall etablerere av aksjeselskaper med hele 12,3 prosent, viser tall fra statistikken Etablerere i næringslivet. Året før var det derimot et fall på 1,1 prosent. Samtidig har antall etablerere av personlig eide foretak falt med 0,7 prosent, etter en økning på 10,7 prosent i 2019.

Dette tyder på at pandemien ikke har hindret etablererne. Antall nyetableringer fortsatte å vokse gjennom fjoråret, men tallene avslører gründernes preferanser for hvor de investerer sine ressurser under ulike økonomiske situasjoner. Mens det før krisen var mest populært å starte enkeltpersonforetak, er det aksjeselskap som ser ut til å være den foretrukne organisasjonsformen nå.

Figur 1. Etablerere av enkeltpersonforetak og aksjeselskaper

Det kan være flere grunner til dette. Den ene er en kombinasjon av både generell nedgang i økonomisk aktivitet i markedene og risiko knyttet til personlig økonomi som enkeltpersonforetak innebærer. Den andre er fordelene aksjeselskaper har over personlig eide foretak, som begrenset personlig ansvar, skattefordeler, mulighet til å være sin egen ansatt og kompensasjonsordning for næringslivet.

For å komme fram til tall for 2020 er det brukt statistisk estimerings- og framskrivingsmetode med usikkerhetsmål som beskrevet i denne artikkelen