Innrapporteringen av bidrag i valgår foregår mellom 1. januar og frem til fredagen før valget. Til sammen rapporterte de politiske partiene bidrag på 95 millioner kroner. Det tilsvarer en økning på 41 prosent sammenlignet med stortingsvalget i 2017. Sett i forhold til kommunevalget i 2019 var økningen på nesten 60 prosent.

Arbeiderpartiet mottok mest i bidrag (totalt 31,2 millioner), etterfulgt av Høyre (20,7 millioner). Disse to partiene mottok over derfor godt over halvparten av bidragene. 98 prosent av alle bidrag ble gitt til et av de ni partiene som er valgt inn på Stortinget.

Totalt ble det gitt 560 bidrag til nesten 150 forskjellige partiledd rundt omkring i Norge. Dette er 180 flere bidrag sammenlignet med valget i 2017. 77 prosent av bidragene ble gitt til partienes sentralorganisasjoner, men nesten 20 prosent ble gitt til forskjellige fylkesorganisasjoner.

Nesten 43 millioner fra arbeidslivsorganisasjoner

Det ble rapportert om bidrag fra totalt 314 privatpersoner, 120 fra kommersielle foretak og 57 fra arbeidslivsorganisasjoner. Det var de samme forskjeller som tidligere år i hvem de forskjellige bidragsyterne ga penger til. Mens Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre eller Kristelig folkeparti mottok 94 prosent av pengene fra kommersielle foretak, gikk alle bidrag fra arbeidslivsorganisasjonene til Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet eller Rødt. Arbeidslivsorganisasjonene ga til sammen nesten 43 millioner kroner. Selv om arbeidslivsorganisasjoner utgjør kun 10 prosent av bidragsyterne, har de gitt 45 prosent av de totale bidragene.

Innsamlingen av opplysninger om bidrag til politiske partier er et ledd i å sikre samfunnets innsikt i hvordan de politiske partiene er finansiert. Partiene pålegges derfor å rapportere inn når bidrag fra samme bidragsyter overskrider 10 000 kroner. Samtidig gir Partiloven bestemmelser for hva slags bidrag som partiene ikke har lov til å ta imot. Det er for eksempel ikke lov å ta mot anonyme bidrag, eller bidrag fra utenlandske bedrifter eller personer som ikke oppfyller vilkårene til stemmerett i Norge.