Artikler om direkteinvesteringer

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Store utbytter i et vanskelig år Artikkel 20. januar

    Til tross for en reduksjon i utbetalte utbytter fra året før, ble 2020 et år med kraftig negativ reinvestert fortjeneste i både utenlandskeide selskaper i Norge og i norskeide selskaper i utlandet. Hovedårsaken var lave årsresultater både i Norge og utlandet.