Artikler om opplæring i føretak

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Auke i etterspørsel etter IT-kompetanse Artikkel 16. juni

    Nesten 1 av 4 føretak svara i 2021 at grunnleggande PC/IT-kompetanse er eit av deira tre viktigaste kompetanseområde for framtidig utvikling av føretaket. Det er større skilnadar mellom næringar når det gjeld behov for avansert IT-kompetanse.