Publisert Tittel Åpne
13. juni 2019 Flere eldre menn på kurs, seminarer og konferanser Artikkel
12. juni 2018 Ikke-sysselsatte tar sjeldnere utdanning enn før Artikkel
23. juni 2017 Færre tar ikke-formell opplæring Artikkel