Tabell 1. Andel elever, etter foreldrenes utdanningsnivå og husholdningsinntekt. 2022

Tabell 1. Andel elever, etter foreldrenes utdanningsnivå og husholdningsinntekt. 2022
Tabell 1. Andel elever, etter foreldrenes utdanningsnivå og husholdningsinntekt. 2022
I alt1. kvintil2. kvintil3. kvintil4. kvintil5. kvintil
Alle utdanningsnivå60 4112020202020
Grunnskole eller ingen fullført utdanning4 6346217853
Videregåendeskole-nivå eller påbygging videregående17 9922627211610
Universitets- og høgskolenivå, 4 år eller mindre24 0541320242419
Universitets- og høgskolenivå, mer enn 4 år12 820710162441
Standardtegn i tabeller