Artikler for regnskap for private barnehager

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. 11 prosent i utbytte til barnehageeierne Artikkel 13. desember

    Overskuddet for private barnehager endte på nærmere 1 milliard kroner i 2021. Av dette ble 11 prosent overført som utbytte til eierne, mens 65 prosent ble overført til egenkapitalen. 64 prosent av de private barnehagene gikk med overskudd.

2021

  1. Offentlige tilskudd dekket 88 prosent av driftskostnadene Artikkel 23. desember

    I 2020 mottok de private barnehagene offentlige tilskudd på til sammen 23 milliarder kroner som dekket 88 prosent av driftskostnadene. Foreldrebetaling beløp seg til 3,6 milliarder kroner og dekket 14 prosent av driftskostnadene.