Amerikanerne kommer

Publisert:

Både nordmenn og utlendinger foretok rekordmange overnattinger ved norske overnattingssteder i sommer. Av de utenlandske overnattingene er det særlig de fra USA som har økt de siste årene.

Totalbildet av overnattinger hos de kommersielle overnattingsaktørene i Norge viser en vekst i de fire sommermånedene mai–august for femte året på rad og dermed nok en overnattingsrekord. Det ble registrert 17,8 millioner overnattinger – en økning på 2,1 prosent fra samme periode året før.

Antall hotellovernattinger økte med 2,5 prosent sammenlignet med mai–august i 2017, mens campingovernattinger økte med 3,2 prosent.

I 2. tertial i år økte antall norske overnattinger totalt med 2,2 prosent fra samme periode året før, hvor økningen var 4,5 prosent ved hoteller og en økning på 1 prosent ved campingplasser.

Det er verdt å merke seg at av økningen på 186 000 campingovernattinger i denne perioden, var 145 000 av disse overnattingsgjester fra utlandet. Det var med andre ord utenlandske overnattinger som hadde den største veksten.

Dette er også tilfellet for femårsperioden fra 2013 til 2018, hvor antall utenlandske overnattinger har utgjort 76 prosent av veksten på 910 000 flere overnattinger ved norske campingplasser.

Figur 1. Alle overnattingsbedrifter. Overnattinger 2 tertial.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
I alt 14686735 15673085 16363845 17333790 17454217 17819473
Utlandet i alt 4508925 4884517 5272055 5912455 6166771 6286356
Norge 10177810 10788568 11091790 11421335 11287446 11533587

De gode tidene for overnattingsnæringa ser vi også igjen for 2. kvartal i 2018 fra omsetningsindeksen for reiseliv, med en oppgang i indeksen for overnattingsvirksomhet. Reiseundersøkelsen for 2. kvartal viser også at antall innenlandsreiser med overnatting for nordmenn øker klart fra samme kvartal året før.

Stabil vekst fra USA – nedgang fra Kina

Utenlandske overnattinger økte samlet sett med 1,9 prosent, med en økning på 8,5 prosent ved campingplasser og en nedgang på 1 prosent ved hoteller.

Målt mot de fire månedene i 2017, er det særlig antall overnattinger fra USA som øker, med 18 prosent, mens Storbritannia synker med 15 prosent. Antall overnattinger fra USA øker over hele landet bortsett fra Hedmark, mens antall overnattinger fra Storbritannia synker spesielt i Hordaland, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Sett i forhold til samme periode for fem år siden, i 2013, er det 294 000 flere overnattinger fra USA i årets 2. tertial. Økningen her har vært klart størst på hoteller, som står for hele 94 prosent av den totale økningen i overnattinger fra USA de siste fem årene. 

Overnattinger fra utlandet etter fylke. 2. tertial 2018

ØSTFOLD 54191
AKERSHUS 334030
OSLO 988923
HEDMARK 108291
OPPLAND 367826
BUSKERUD 286071
VESTFOLD 51571
TELEMARK 117273
AUST-AGDER 117207
VEST-AGDER 165232
ROGALAND 351233
HORDALAND 1007088
SOGN OG FJORDANE 605655
MØRE OG ROMSDAL 450302
TRØNDELAG 348544
NORDLAND 471248
TROMS 242218
FINNMARK 184121
SVALBARD 35332
Overnattinger fra utlandet etter fylke. 2. tertial 2018
ØSTFOLD 54191
AKERSHUS 334030
OSLO 988923
HEDMARK 108291
OPPLAND 367826
BUSKERUD 286071
VESTFOLD 51571
TELEMARK 117273
AUST-AGDER 117207
VEST-AGDER 165232
ROGALAND 351233
HORDALAND 1007088
SOGN OG FJORDANE 605655
MØRE OG ROMSDAL 450302
TRØNDELAG 348544
NORDLAND 471248
TROMS 242218
FINNMARK 184121
SVALBARD 35332

Overnattinger ved norske hoteller har økt med 26 prosent fra 2. tertial 2013 til 2. tertial 2018. I denne perioden er det særlig overnattinger fra Norge, Kina og USA som har økt betraktelig.

Sett i forhold til samme periode i 2017, har veksten i hotellovernattinger fra USA fortsatt, med en økning på 19 prosent i antall overnattinger. Det har derimot vært en nedgang fra Kina på 7,3 prosent.

Nedgangen blant kinesiske overnattinger var spesielt fremtredende i fylkene Akershus og Buskerud, mens fylkene Vest-Agder og Finnmark hadde den relativt største økningen blant amerikanske overnattingsgjester, med over en dobling i antall overnattinger.

Figur 2. Alle overnattingsbedrifter. Overnattinger 2 tertial. Utvalgte land

Storbritannia Kina USA
2. tertial 2013 247975 115941 187111
2. tertial 2014 261594 131633 252851
2. tertial 2015 303890 204619 270408
2. tertial 2016 326751 280907 314020
2. tertial 2017 323588 329505 408327
2. tertial 2018 275404 305208 481408

Hvorfor kommer amerikanerne?

Det kan være flere årsaker til at det har vært en betydelig vekst i sommerturismen for amerikanere som velger å reise til Norge. Det kan blant annet skyldes vellykkede markedsføringskampanjer og flere direkteruter med fly fra ulike destinasjoner i USA til Norge.

Samtidig vil valutakursen spille inn i forhold til hvordan utlendinger opplever prisnivået i Norge. En styrket dollarkurs mot norske kroner vil i praksis si at norske overnattingstjenester blir billigere for amerikanske gjester.

Ser vi på perioden 2. tertial 2013 og frem til 2. tertial 2018 har norske kroner svekket seg betraktelig mot amerikanske dollar. Det var særlig i perioden fra 2014 til 2015 at dollar ble vesentlig mer verdt sett i forhold til norske kroner. De siste par årene har dollarkursen ligget på et stabilt høyt nivå. En amerikansk turist fikk om lag 590 norske kroner for 100 dollar i 2. tertial 2013, mens man i 2. tertial 2016 fikk om lag 830 kroner.

Denne indirekte priseffekten, som gjør det rimeligere for amerikanere å feriere i Norge, kan ha hatt betydelig innvirkning på den veksten vi registrerer i amerikanske overnattinger i perioden fra 2013 og frem til sommeren 2018.

Figur 3

Amerikanske overnattinger mot valutakurs USD. 2 tertial

 

Flere tyske campingovernattinger

De fleste utenlandske campingovernattingene er det Tyskland som står for. Hele 697 000 tyske overnattinger ble registrert i 2018, mens Nederland med sine 321 000 overnattinger var nest største nasjonalitet, etterfulgt av 171 000 svenske overnattinger.

Det var også antall tyske campingovernattinger som økte mest fra forrige tertial, med 13 prosent, mens antall overnattinger fra Sverige sank med 1,9 prosent.

Økningen i antall campingovernattinger fra Tyskland har vært spesielt fremtredende i Vest-Agder, Hordaland og Møre og Romsdal sammenlignet med i fjor. Overnattinger fra Nederland har vært høyest i Sogn og Fjordane, Hordaland og Vest-Agder, og det er også her den største økningen fra Nederland har vært de siste fem årene. Faktisk har antall nederlandske overnattinger på campingplasser mer enn tredoblet seg de siste fem årene i Vest-Agder.

Figur 4. Campingplasser 2 tertial. Utvalgte land

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Danmark 71620 72853 65139 71266 85027 82277
Finland 31739 35301 35507 39422 52441 55039
Sverige 123067 124879 125483 140029 174043 170665
Frankrike 47760 53992 56258 64307 69791 75935
Nederland 205711 227653 233420 256907 285863 321265
Tyskland 402194 430369 448846 547150 619658 697403

Flere campinggjester med bobil

Sett i forhold til tall for sommermånedene i 2013, har det vært en samlet økning i antall campingovernattinger på 18 prosent. De største bidragsyterne til denne økningen er antall overnattinger i bobiler og telt/campingvogn.

Overnattinger i bobiler har økt jevnt, og totalt sett mer enn doblet seg de siste fem årene. Sammenlignet med tall fra 2013 har overnattinger i bobil økt betraktelig i særlig Vestfold, Buskerud og Sogn og Fjordane. Sammenlignet med i fjor er det Buskerud som har sett den største veksten med en økning på 65 prosent i antall overnattinger i bobiler.

Antallet overnattinger i telt/campingvogn gikk ned med 10 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, til tross for en samlet økning på 42 prosent de siste fem årene.

Kontakt