fra Eurostat viser at det i 2021 var nesten 2,8 millioner overnattinger i norske bestilt gjennom de fire plattformene. Til sammenligning var det 2,5 millioner i 2020 og 4 millioner i 2019.

– Etter at de fleste land opphevet restriksjonene i forbindelse med koronapandemien sommeren 2021 har vi sett en gradvis gjenopptaking av reiseaktiviteten, men vi er ennå ikke tilbake til nivået fra før pandemien, sier førstekonsulent Boyd Oyier i SSB.

Tallet på overnattinger i EU-landene økte til sammenligning med 34 prosent fra 2020 til 2021 (ec.europa.eu).

Eurostat har inngått et samarbeid med 4 av de største internasjonale plattformene for bestilling av overnattinger i private boliger og fritidsboliger over hele Europa (ec.europa.eu). Eurostat publiserer tall for dette i serien eksperimentell statistikk. Samarbeidet mellom Eurostat og plattformene bidrar til et mer komplett bilde av overnattingsstatistikkene de ulike landene publiserer i dag.  Data fra disse plattformene dekker en del av overnattingene som skjer i boliger og fritidsboliger som ikke er bygget for kommersielt formål.

Figur 1. Totale overnattinger i Norge bestilt via internasjonale plattformer. Nasjonalitet 2018-2021

Flere nordmenn bestilte overnattinger i Norge via delingsplattformer

Av nesten 2,8 millioner overnattinger var 1,9 millioner norske. Sammenlignet med 2019 var det 800 000 flere norske overnattinger og nesten 2 millioner færre overnattinger fra utlandet.

I 2019 var 29 prosent av overnattingene norske. Personer fra europeiske land stod for vel halvparten av overnattingene, mens 18 prosent kom fra land utenfor Europa. I 2021 hadde andelen norske overnattinger økt til 70 prosent, 28 prosent kom fra Europa, mens bare 2,3 prosent av overnattinger var gjort av personer fra land utenfor Europa. Av de utenlandske gjestene, var det i 2021 flest overnattinger fra Tyskland og Frankrike, med henholdsvis 215 000 og 83 000 overnattinger.

– Mønsteret vi ser blant de internasjonale plattformene ligner det vi så for de kommersielle overnattingsvirksomhetene under pandemien. På grunn av reiserestriksjoner ferierte nordmenn mye i eget land i 2021, mens andelen utlendinger var kraftig redusert, sier Boyd Oyier.

Stort fall i overnattinger, men tilnærmet normal juli

Etter at koronapandemien kom til Norge i mars 2020 falt overnattinger bestilt via delingsplattformer til svært lave nivåer. Spesielt stor var nedgangen i utenlandske overnattinger. Juli måned skiller seg ut med en kraftig økning i norske overnattinger både i 2020 og i 2021. Reiserestriksjoner gjorde at nordmenn tilbrakte feriene i Norge disse årene, og erstattet bortfallet av utenlandske overnattinger. Totalt antall overnattinger for juli begge årene var omtrent som i juli 2019. Norske overnattinger erstattet ikke utenlandske overnattinger i august som er den store feriemåneden i Europa. Den andre bølgen av pandemien, i slutten av 2020, påvirket både høsten 2020 og første halvdel av 2021. Sommeren 2021 ble reiserestriksjonene helt opphevet i de fleste europeiske land. Det var flere norske overnattinger andre halvår 2021 enn i 2019 og 2020. Utenlandske overnattinger har økt fra 2020, men var ikke tilbake på nivået fra 2019.

Figur 2. Utvikling gjennom året for overnattinger i Norge bestilt via internasjonale plattformer. 2019-2020

Tallene fra Eurostat viser at det av vært en økning i overnattinger formidlet via de fire internasjonale plattformene i alle fylkene, med unntak av Troms og Finnmark, fra 2020 til 2021. I samme periode har det også vært en økning i overnattinger i de største byene i Norge. Om vi sammenligner med 2019 var det imidlertid et kraftig fall i overnattinger i de største byene.

Mer informasjon om tallene, kan man finne her (ec.europa.eu).

Ettersom dette er eksperimentell statistikk, har det foreløpig ikke den kvaliteten offisiell statistikk har, og det kan være tilfeller hvor de overnattingene som måles, har blitt inkludert i overnattingsstatistikken. Statistisk Sentralbyrå får tall samlet for de fire plattformene, hvor Eurostat sikrer konfidensialitet for den enkelte plattform.

Det jobbes videre med å kunne gi et anslag på kapasiteten, altså hvor mange boliger og fritidsboliger som er tilgjengelig for leie gjennom disse plattformene til enhver tid.