2020 ble en milepæl for trafikksikkerheten i Norge. For første gang i nyere tid er tallet på trafikkdrepte under 100 i et kalenderår, viser nye tall fra statistikken Trafikkulykker med personskade.

Mens det er en positiv trend på antall omkomne har Statistisk sentralbyrå registrert en økning i antall hardt skadde i 2020. 627 personer ble hardt skadd, en økning på 62 personer eller 11 prosent sammenlignet med året før.

Figur 1. Drepte. 1946-2020

Figur 2. Hardt skadde. 1946-2020

Dystert for motorsyklister

I 2020 ble 140 førere og passasjerer hardt skadd på motorsykkel. Det var en økning på 22 personer, som tilsvarer en økning på19 prosent sammenlignet med 2019. Hver femte som omkom i trafikken i fjor var en motorsyklist. Totalt omkom 18 personer på motorsykkel i 2020, 2 flere enn i 2019.