Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT

Statistikk fra andre enn SSB

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 3 av 3

1 av 10 foretak bruker kunstig intelligens-teknologi

Hvert tiende norske foretak bruker kunstig intelligens-teknologi (KI). KI-teknologier brukes oftest i forbindelse med automatisering av arbeidsprosesser.

4 av 5 handlet på nett

79 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år handlet på nett 1. kvartal 2021. Andelen er høyest blant de unge, mens de eldre har størst økning fra tidligere år.

Kraftig vekst i antallet med IT-yrker

Mens antallet lønnstakere samlet sett steg med 4,0 prosent fra 2015 til 2020, var oppgangen innen IT-yrker 21,1 prosent. Økningen har særlig vært prosentvis sterk innen helse- og sosialtjenester og finans og forsikring.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområde Informasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT.