Artikler om næringspolitiske virkemidler

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. Samspill mellom ekstraordinære og ordinære virkemidler Artikkel 5. november

    Mange foretak benyttet seg av de ekstraordinære støtteordningene i 2020. I hvilken grad har de samtidig benyttet seg av de ordinære virkemidlene?

  2. Stor økning i direkte støtte til næringslivet under korona Artikkel 22. juni

    Store summer er delt via kompensasjonsordninger i 2020, samtidig har tilskudd til innovasjon og omstilling også økt med 30 prosent.