Artikler om nærings- og forskningspolitiske virkemidler

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Rekordhøyt fall i budsjettert skattefradrag via SkatteFUNN i 2022 Artikkel 3. november

  Etter at antall SkatteFUNN-søknader har gått ned hvert år siden 2017, har samlet budsjettert skattefradrag for FoU gjennom SkatteFUNN aldri falt så mye som i 2022.

 2. Hvilke næringer har fått mest i strømstøtte? Artikkel 12. juni

  Hele 40 prosent av total støtte gikk til eiendomsutleiere og i noen regioner er dette tallet enda høyere. Hvor mye av støtten som gikk til å dekke strømforbruk og hvor mye som ble brukt til energibesparende tiltak varierer mye.

2022

 1. Utviklingen av næringspolitiske virkemidler under koronakrisen Artikkel 3. november

  Det ble bevilget mindre støtte til næringslivet i 2021 enn i 2020, men fortsatt mer enn før koronakrisen.

 2. Tematisk utvikling i statlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid Artikkel 17. juni

  Helse er på toppen når det gjelder statlige bevilgninger til forskning og utviklingsarbeid. Hva med bevilgninger til miljø-, energi-, industri- og forsvarsrelatert forskning?

2021

 1. Samspill mellom ekstraordinære og ordinære virkemidler Artikkel 5. november

  Mange foretak benyttet seg av de ekstraordinære støtteordningene i 2020. I hvilken grad har de samtidig benyttet seg av de ordinære virkemidlene?

 2. Stor økning i direkte støtte til næringslivet under korona Artikkel 22. juni

  Store summer er delt via kompensasjonsordninger i 2020, samtidig har tilskudd til innovasjon og omstilling også økt med 30 prosent.