Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
05543: Gjødsling av skog. Areal og kostnad (F) (1997 - 2016)
05542: Kjemisk rydding og ugraskontroll. Areal og kostnad (F) (1995 - 2016)
06108: Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur (1 000 kr) (F) (2005 - 2016)
03679: Markberedning. Areal og kostnad (F) (1997 - 2016)
05578: Skoggrøfting, etter kostnad og tilskudd (1 000 kr) (F) (1995 - 2016)
03677: Skoggrøfting. Tørrlagt areal og grøftelengde (F) (1968 - 2016)
03522: Skogplanting. Antall, areal og kostnad (F) (1971 - 2016)
08705: Skogplanting. Areal og kostnad (K) (2010 - 2016)
05544: Ungskogpleie. Areal og kostnad (F) (1995 - 2016)
08704: Ungskogpleie. Areal og kostnad (K) (2010 - 2016)
Avslutta tidsserier
03523: Rydding og ugraskontroll (F) (avslutta serie) (1982 - 2003)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken