Til toppen

06108: Kostnader og offentlige tilskudd til skogkultur (1 000 kr) (F) 2005 - 2020

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2005 , 2006 , 2007 ,

Valgt 1 av totalt 16


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene gjelder skogkulturarbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått offentlige tilskudd. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken