03677: Skoggrøfting. Tørrlagt areal og grøftelengde (F) 1968 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

region

år Velg minst en verdi

Totalt 51 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
25.04.2019
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Grøftelengde (km):
km
Skogmark (dekar):
dekar
Næringsrik tilsigsmyr (dekar):
dekar
Svakt tilsigspreget myr (dekar):
dekar
Rein nedbørsmyr (dekar):
dekar
Referansetid
Grøftelengde (km):
31.12.
Skogmark (dekar):
31.12.
Næringsrik tilsigsmyr (dekar):
31.12.
Svakt tilsigspreget myr (dekar):
31.12.
Rein nedbørsmyr (dekar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tallene gjelder arbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskudd. Tall for Oppland mangler i perioden 1968-1980. I 1972 er tall for Hordaland og Sogn og Fjordane slått sammen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken