Til toppen

03677: Skoggrøfting. Tørrlagt areal og grøftelengde (F) 1968 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 5

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1968 , 1969 , 1970 ,

Valgt 1 av totalt 52


Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene gjelder arbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskudd. Tall for Oppland mangler i perioden 1968-1980. I 1972 er tall for Hordaland og Sogn og Fjordane slått sammen.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken