Til toppen
08705: Skogplanting. Areal og kostnad (K) 2010 - 2019
Sist endret
22.04.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Planting (dekar):
dekar
Planter (stk):
stk
Planting. Kostnad (kr):
kr
Referansetid
Planting (dekar):
31.12.
Planter (stk):
31.12.
Planting. Kostnad (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 3 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 10 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene gjelder arbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskudd. I planteantallet og kostnader er suppleringsplanting innkludert. Tall for Finnmark mangler 1998. Tall for Troms mangler 1999.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken