Til toppen
05544: Ungskogpleie. Areal og kostnad (F) 1995 - 2019
Sist endret
22.04.2020
Kontakt
Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Ungskogpleie (dekar):
dekar
Kostnad (1 000 kr):
1 000 kr
Referansetid
Ungskogpleie (dekar):
31.12.
Kostnad (1 000 kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 25 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tallene gjelder arbeid som er utført med skogavgiftsmidler og/eller som har fått statstilskudd.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken