Skattelikninga (opphørt)

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
Avslutta tidsserier
06334: Oversyn over skattelikninga for personar. Kommune- og fylkesskattelikninga (K) (avslutta serie) (2002 - 2008)
05421: Oversyn over skattelikninga for personar. Bruttoskatt, skattefrådrag og utlikna skatt (mill. kr) (F) (avslutta serie) (2002 - 2008)
05423: Oversyn over skattelikninga for personar. Statsskattelikninga samt utlikning til folketrygda (K) (avslutta serie) (2002 - 2008)
05420: Oversyn over skattelikninga. Bruttoskatt, skattefrådrag og utlikna skatt (mill. kr) (avslutta serie) (2002 - 2007)
05424: Oversyn over skattelikninga. Statsskattelikninga og utlikning til folketrygda (avslutta serie) (2002 - 2007)
05425: Oversyn over skattelikninga. Kommune- og fylkesskattelikninga (F) (avslutta serie) (2002 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken