Skattelikninga (opphørt)

05421: Oversyn over skattelikninga for personar. Bruttoskatt, skattefrådrag og utlikna skatt (mill. kr) (F) (avslutta serie) 2002 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.02.2010
Kontakt
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Brutto skatt:
mill. kr
Skattefrådrag og nedsetjingar:
mill. kr
Finnmarksfrådrag:
mill. kr
Frådrag for boligsparing:
mill. kr
Nedsettelse av formuesskatt:
mill. kr
Skattebegrensning:
mill. kr
Frådrag for utanlandsskatt:
mill. kr
Frådrag for godtgjersle:
mill. kr
Utlikna skatt:
mill. kr
Referansetid
Brutto skatt:
31.12.
Skattefrådrag og nedsetjingar:
31.12.
Finnmarksfrådrag:
31.12.
Frådrag for boligsparing:
31.12.
Nedsettelse av formuesskatt:
31.12.
Skattebegrensning:
31.12.
Frådrag for utanlandsskatt:
31.12.
Frådrag for godtgjersle:
31.12.
Utlikna skatt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken