Skattelikninga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05423: Oversyn over skattelikninga for personar. Statsskattelikninga samt utlikning til folketrygda (K) (avslutta serie) 2002 - 2008

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
16.02.2010 10:00
Antall med fellesskatt:
personar
Netto formue:
mill. kr
Toppskattegrunnlag:
mill. kr
Statsskatt i alt:
mill. kr
Inntektsskatt:
mill. kr
Formuesskatt:
mill. kr
Fellesskatt:
mill. kr
Medlemsavgift til folketrygda:
mill. kr
Antall med fellesskatt:
31.12.
Netto formue:
31.12.
Toppskattegrunnlag:
31.12.
Statsskatt i alt:
31.12.
Inntektsskatt:
31.12.
Formuesskatt:
31.12.
Fellesskatt:
31.12.
Medlemsavgift til folketrygda:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For personar utgjer inntektsskatt til staten hovudsakeleg toppskatt. Personar med likningskommune Svalbard. Eventuelle likningsforhold i fastlandskommunar er medrekna. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.