Skattelikninga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05424: Oversyn over skattelikninga. Statsskattelikninga og utlikning til folketrygda (avslutta serie) 2002 - 2007

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
11.02.2009 10:00
Antall med fellesskatt:
personer
Netto formue:
mill. kr
Toppskattegrunnlag:
mill. kr
Statsskatt i alt:
mill. kr
Inntektsskatt:
mill. kr
Formuesskatt:
mill. kr
Fellesskatt (mill. kr):
mill. kr
Utlikna medlemsavgift til folketrygda:
mill. kr
Antall med fellesskatt:
31.12.
Netto formue:
31.12.
Toppskattegrunnlag:
31.12.
Statsskatt i alt:
31.12.
Inntektsskatt:
31.12.
Formuesskatt:
31.12.
Fellesskatt (mill. kr):
31.12.
Utlikna medlemsavgift til folketrygda:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

statistikkvariabel

Antall med fellesskatt

Fellesskatt for selskap er fellesskatt etter frådrag for naturressursskatt for kraftføretak, frådrag for godtgjersle og kredittfrådrag.

Inntektsskatt

For personar utgjer inntektsskatt til staten hovudsakleg toppskatt. Inntektsskatt til staten for selskap er sokkelskatt for selskap som driv utvinning av olje og gass, tonnasjeskatt utlikna for skipsaksjeselskap og skatt på grunnrenteinntekt for kraftføretak. Fellesskatt for selskap er fellesskatt etter frådrag for naturressursskatt for kraftforetak, frådrag for godtgjersle og kredittfrådrag.

Fellesskatt (mill. kr)

Fellesskatt for selskap er fellesskatt etter frådrag for naturressursskatt for kraftføretak, frådrag for godtgjersle og kredittfrådrag.