Skattelikninga (opphørt)

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05420: Oversyn over skattelikninga. Bruttoskatt, skattefrådrag og utlikna skatt (mill. kr) (avslutta serie) 2002 - 2007

Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 41 69 54 91
11.02.2009 10:00
Brutto skatt:
mill. kr
Skattefrådrag og nedsetjingar:
mill. kr
Finnmarksfrådrag:
mill. kr
Frådrag for boligsparing:
mill. kr
Nedsetting av formuesskatt:
mill. kr
Skattebegrensning:
mill. kr
Frådrag for utanlandsskatt:
mill. kr
Godtgjerslefrådrag og frådrag for naturressursskatt:
mill. kr
Utlikna skatt:
mill. kr
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Brutto skatt , Skattefrådrag og nedsetjingar , Finnmarksfrådrag ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000