Pasienter på sykehus

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10261: Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) (2012 - 2016)
Avslutta tidsserier
03672: Døgnopphold, dagbehandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) (avslutta serie) (1999 - 2008)
04082: Polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus, etter landsdel (avslutta serie) (2002 - 2003)
04080: Polikliniske konsultasjoner ved offentlige somatiske sykehus, etter hoveddiagnose (ICD-10), kjønn og alder (F) (avslutta serie) (2002 - 2008)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken