Pasienter på sykehus

03672: Døgnopphold, dagbehandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) (avslutta serie) 1999 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

diagnose Velg minst en verdi

Totalt 93 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.01.2011
Kontakt
Merete Thonstad, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 40
met@ssb.no

Måleenhet
Døgnopphold:
døgnopphold
Dagbehandlinger:
dagbehandlinger
Liggedager:
liggedager
Døgnopphold per 1 000 innbyggere:
døgnopphold per 1 000 innbyggere
Dagbehandlinger per 1 000 innbyggere:
dagbehandlinger per 1 000
Liggedager per 1 000 innbyggere:
liggedager per 1 000 innbyggere
Referansetid
Døgnopphold:
31.12.
Dagbehandlinger:
31.12.
Liggedager:
31.12.
Døgnopphold per 1 000 innbyggere:
31.12.
Dagbehandlinger per 1 000 innbyggere:
31.12.
Liggedager per 1 000 innbyggere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Psykiatriske avdelinger og friske nyfødte ekskludert.
Alder: Utskrivningsår - fødselsår.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken