Pasienter på sykehus

04082: Polikliniske konsultasjoner ved somatiske sykehus, etter landsdel (avslutta serie) 2002 - 2003
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.08.2004
Kontakt
Anne Mundal, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4533
amu@ssb.no

Måleenhet
Konsultasjoner:
personer
Referansetid
Konsultasjoner:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Psykiatriske avdelinger er ikke medregnet.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken