Pasienter på sykehus

04080: Polikliniske konsultasjoner ved offentlige somatiske sykehus, etter hoveddiagnose (ICD-10), kjønn og alder (F) (avslutta serie) 2002 - 2008
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

alder

Totalt 9 Valgte

Søk

diagnose Velg minst en verdi

Totalt 93 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
06.01.2011
Kontakt
Anne Mundal, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4533
amu@ssb.no

Måleenhet
Polikliniske konsultasjoner:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere ved somatiske sykehus:
konsultasjoner
Referansetid
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere ved somatiske sykehus:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter statlige sykehus og sykehus som har drftsavtale med et regionalt helseforetak. Psykiatriske avdelinger er ikke regnet med.
Offentlige sykehus er statlige sykehus, men omfatter også private sykehus som inngår i det offentlige helsetilbudet og som finansieres ved offentlige midler. Private kommersielle sykehus er ikke inkludert.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken