Pasienter på sykehus

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04080: Polikliniske konsultasjoner ved offentlige somatiske sykehus, etter hoveddiagnose (ICD-10), kjønn og alder (F) (avslutta serie) 2002 - 2008

Anne Mundal, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4533
06.01.2011 10:00
Polikliniske konsultasjoner:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere ved somatiske sykehus:
konsultasjoner
Polikliniske konsultasjoner:
31.12.
Polikliniske konsultasjoner per 1 000 innbyggere ved somatiske sykehus:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I ALT , VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER , SVULSTER ,

Valgt 0 av totalt 93

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. F00 Hele landet , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 22

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alder i alt , 0-9 år , 10-19 år ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter statlige sykehus og sykehus som har drftsavtale med et regionalt helseforetak. Psykiatriske avdelinger er ikke regnet med. Offentlige sykehus er statlige sykehus, men omfatter også private sykehus som inngår i det offentlige helsetilbudet og som finansieres ved offentlige midler. Private kommersielle sykehus er ikke inkludert.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.