Norskopplæring for voksne innvandrere

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
11308: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter alder og kjønn (2014 - 2015)
11309: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter bostedskommune og kjønn (K) (2014 - 2015)
11310: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter landbakgrunn og kjønn (2014 - 2015)
11311: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter utdanningsnivå og kjønn (2014 - 2015)
11312: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter botid og kjønn (2014 - 2015)
11313: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter rettighetstype i introduksjonsloven og kjønn (2015)
11314: Deltakere i norskopplæring for asylsøkere (2014 - 2015)
Avslutta tidsserier
10128: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter alder ved innvandring og kjønn (avslutta serie) (2010 - 2014)
10127: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter fylke og kjønn (F) (avslutta serie) (2010 - 2014)
10278: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter bostedskommune og kjønn (K) (avslutta serie) (2010 - 2014)
09942: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter landbakgrunn og kjønn (avslutta serie) (2010 - 2014)
10130: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, etter innvandringsgrunn og kjønn (avslutta serie) (2010 - 2014)
10142: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter utdanningsnivå og kjønn (avslutta serie) (2010 - 2014)
10129: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsykere, etter botid og kjønn (avslutta serie) (2010 - 2014)
10614: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og innvandringsgrunn (avslutta serie) (2011 - 2013)
10615: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og landbakgrunn (enkeltland) (avslutta serie) (2011 - 2013)
10617: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og fylke (F) (avslutta serie) (2011 - 2013)
10618: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og utdanningsnivå (avslutta serie) (2011 - 2013)
10606: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og kjønn (avslutta serie) (2011 - 2013)
10616: Personer som har avlagt norskprøve for voksne innvandrere, etter prøveresultat og om kandidatene er innenfor eller utenfor ordningen med offentlig norskopplæring (avslutta serie) (2011 - 2012)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken