Norskopplæring for voksne innvandrere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09942: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter landbakgrunn og kjønn (avslutta serie) 2010 - 2014

Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
15.08.2016 10:00
Deltakere:
personer
Deltakere (prosent):
prosent
Deltakere:
31.12.
Deltakere (prosent):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norge , Danmark ,

Valgt 0 av totalt 267

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken omfatter alle som har rett og/eller plikt til norskopplæring i henhold til introduksjonsloven og som har deltatt i norskopplæring i løpet av året. Statistikken omfatter også asylsøkere som får norskopplæring på asylmottak. Denne gruppen utgjorde omlag 4 100 personer i 2011 og 5 000 personer i 2010. SSB har ikke fødselsnummer for denne gruppen, og derfor er det en relativt stor gruppe ufordelte/uoppgitte i tabellene.

landbakgrunn

Belarus

Ble kalt Hviterussland fram til 2022.

Serbia og Montenegro

Endret navn fra Jugoslavia til Serbia og Montenegro 14. februar 2003.