Norskopplæring for voksne innvandrere

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

11360: Norskprøveresultater etter kjønn og alder 2014 - 2022

Jinghui Geng Lysen, Statistisk sentralbyrå
+47 45 88 07 35
Harald Lunde, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 313
Kari Kraakenes, Statistisk sentralbyrå
+47 90 70 36 61
19.10.2023 08:00
Prøveresultater:
prøveresultater
Prøveresultater:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2014 , 2015 , 2016 ,

Valgt 1 av totalt 9

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Prøveresultat i alt , Muntlig kommunikasjon, nivå A1 eller lavere , Muntlig kommunikasjon, nivå A2 ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med høsten 2020 er det mulig å avlegge Norskprøven C1 - høyere akademisk nivå. Grunnet få prøver på nivå C1 inngår ikke disse i norskprøveresultater i 2020 og 2021.