Norskopplæring for voksne innvandrere

10127: Deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og asylsøkere, etter fylke og kjønn (F) (avslutta serie) 2010 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 22 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
14.03.2016
Kontakt
Hossein Moafi, Statistisk sentralbyrå
+47 472 30 507
mho@ssb.no

Måleenhet
Deltakere:
personer
Deltakere (prosent):
prosent
Referansetid
Deltakere:
31.12.
Deltakere (prosent):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Statistikken omfatter alle som har rett og/eller plikt til norskopplæring i henhold til introduksjonsloven og som har deltatt i norskopplæring i løpet av året. Statistikken omfatter også asylsøkere som får norskopplæring på asylmottak. Denne gruppen utgjorde omlag 4 100 personer i 2011 og 5 000 personer i 2010. SSB har ikke fødselsnummer for denne gruppen, og derfor er det en relativt stor gruppe ufordelte/uoppgitte i tabellene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
88 Ikke bosatt i Norge
'Ikke bosatt i Norge' inkluderer asylsøkere.

Brukerveiledning for statistikkbanken