Miljøvernutgifter i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning

Lag egne tabeller og figurer

Logg inn

Velg tabell
10774: Miljøvernutgifter i olje- og gassutvinning (1 000 kr) (2008 - 2016)
10775: Miljøvernutgifter i bergverk, industri, energi- og vannforsyning (1 000 kr) (2008 - 2016)
Avslutta tidsserier
04176: Miljøvernutgifter i industri og bergverk (1 000 kr) (avslutta serie) (2000 - 2007)

Noen tabeller har en bokstav i parentes. Denne bokstaven viser laveste regionsnivå tall er gitt på.
(F)=fylke, (K)=kommune, (G)=grunnkrets, (B)=bydel, (T)=Tettsted

Brukerveiledning for statistikkbanken