Miljøvernutgifter

08315: Miljøvernutgifter i industri og bergverk (1 000 kr) (avslutta serie) 2008 - 2013
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

miljøvernområde

Totalt 11 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2014
Kontakt
Wiktor Olaisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
wol@ssb.no

Måleenhet
Miljøverninvesteringer, rense- og oppsamlingsutstyr:
1 000 kr
Miljøverninvesteringer, renere produksjonsteknologi:
1 000 kr
Driftsutgifter til miljøvern:
1 000 kr
Referansetid
Miljøverninvesteringer, rense- og oppsamlingsutstyr:
31.12.
Miljøverninvesteringer, renere produksjonsteknologi:
31.12.
Driftsutgifter til miljøvern:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken