Miljøvernutgifter

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

04176: Miljøvernutgifter i industri og bergverk (1 000 kr) (avslutta serie) 2000 - 2007

Wiktor Olaisen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5546
17.06.2009 10:00
Miljøverninvesteringer, rense- og oppsamlingsutstyr:
1000 kr
Miljøverninvesteringer, renere produksjonsteknologi:
1000 kr
Driftsutgifter til miljøvern:
1000 kr
Miljøverninvesteringer, rense- og oppsamlingsutstyr:
31.12.
Miljøverninvesteringer, renere produksjonsteknologi:
31.12.
Driftsutgifter til miljøvern:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 3

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Industri og bergverksdrift , Bergverksdrift og utvinning , Nærings- og nytelsesmidler ,

Valgt 0 av totalt 18

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
: Betyr at data ikke er innhentet. Tall for støy og vibrasjoner ble kun innhentet for år 2000. Fra 2004 er tall for oljeplattformer inkludert i tall for transportmidler.