Miljøvernutgifter

Til toppen

12456: Miljøvernutgifter i offentlig forvaltning (1 000 kr) 2013 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Vern av luft og klima , Avløpsbehandling ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000