Miljøvernutgifter

12456: Miljøvernutgifter i offentlig forvaltning (1 000 kr) 2013 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk

miljøvernområde

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.11.2019
Kontakt
Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
tri@ssb.no

Måleenhet
Kjøp av varer og tjenester:
1 000 kr
Lønnskostnader:
1 000 kr
Kapitalslit:
1 000 kr
Miljøverninvesteringer:
1 000 kr
Overføringer til utlandet:
1 000 kr
Andre overføringer:
1 000 kr
Subsidier:
1 000 kr
Referansetid
Kjøp av varer og tjenester:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Kapitalslit:
31.12.
Miljøverninvesteringer:
31.12.
Overføringer til utlandet:
31.12.
Andre overføringer:
31.12.
Subsidier:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken