Miljøvernutgifter

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

12456: Miljøvernutgifter i offentlig forvaltning (1 000 kr) 2013 - 2022

Tom Jonas Billit, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 345
Trine Heill Braathu Randen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 332
09.11.2023 08:00
Kjøp av varer og tjenester:
1 000 kr
Lønnskostnader:
1 000 kr
Kapitalslit:
1 000 kr
Miljøverninvesteringer:
1 000 kr
Overføringer til utlandet:
1 000 kr
Andre overføringer:
1 000 kr
Subsidier:
1 000 kr
Kjøp av varer og tjenester:
31.12.
Lønnskostnader:
31.12.
Kapitalslit:
31.12.
Miljøverninvesteringer:
31.12.
Overføringer til utlandet:
31.12.
Andre overføringer:
31.12.
Subsidier:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2013 , 2014 , 2015 ,

Valgt 1 av totalt 10

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Vern av luft og klima , Avløpsbehandling ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000